Servantul curăţă ţeava aruncătorului înainte de tragere
Ochitorul înregistrează elementele de tragere pe aparatul de ochire
"Baterie la posturi!"
Amenajarea poziţiei de tragere a aruncătorului
Se execută comanda "Pentru desperechere"
Servanţii deplasează aruncătorul spre poziţia de tragere
Servanţii deplasează aruncătorul spre poziţia de tragere
Servanţii deplasează aruncătorul spre poziţia de tragere

Întoarcere la cap de pagină