GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de comandamentul Diviziei 1 Infanterie "Dacica"

Abonamente la "Curierul armatei"

abonament lunar (două apariţii) costă 2 lei, iar un abonament trimestrial(șase apariţii) costă 6 lei.

Banii se vor depune în contul U.M. 02490 Bucuresti, cu specificația „Abonamente la publicații militare C.A."

Pentru a fi luaţi în evidentă cu rapiditate (și, implicit, expedierea operativă a publicaţiei), după depunerea banilor se va espedia o adresă către U.M. 02490, pentru redacția ziarului „Curierul Armatei", în care se va specifica numărul de abonamente făcute și perioada, precum și suma depusă. La aceasta se va atașa chitanţa sau copia de pe ordinul de plată.

Vă facem cunoscut că această publicaţie se tipărește exclusiv din fondurile strânse din abonamente, ceea ce face ca numărul gratuităţilor să fie foarte mic.

ABONAMENTE PRIN POŞTĂ ELECTRONICĂ

Asemănător modelului prezentat în secţiunea principală a paginii, puteţi solicita abonarea la publicaţia noastră prin poșta electronică.

În solicitarea dumneavoastră veţi specifia numărul de exemplare solocitate ca abonament și suma depusă. Spre exempu, pentru 10 abonamente pe o perioadă de un trimestru veţi achita în contul publicaţiei suma de 60 de lei (1 leu/exemplar x 2 apariţii lunar x 3 luni x 10).

Dacă nu aveţi posibilitatea să scanaţi chitanţa sau ordinul de plată, pentru a ni le trimite sub formă de fișier atașat, este de ajuns să trimiteţi datele de identificare ale ordinului de plată (chitanţei).

Click pe casetă pentru a deschide o fereastră de e-mail

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț