Nr. 43 din 25 noiembrie 2021
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Puncte de vedere


Hic et ubique! - Aici și peste tot!

- interviu realizat cu comandantul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, colonelul Ovidiu LUNGU-

Daniela DUMITRAȘCU

xperiența mea profesională constă într-o gamă diversificată de funcții, atât de comandă, cât și de stat major, îndeplinite la diferite niveluri - strategic, operativ sau tactic, lucru care mă ajută în exercitarea, zi de zi, a actului de comandă și a atribuțiilor funcționale. În plus, este clar că leadershipul se poate învăța din teorie, dar cel mai important, abilitățile de leader se cultivă în fiecare dintre noi, comandanții, pe baza experiențelor pe care le avem de-a lungul carierei.

- Domnule colonel, la data de 1 septembrie 2021, ați fost numit comandantul Brigăzii 1 Mecanizate ,,Argedava, dar experiența acumulată până în prezent nu poate fi neglijată. Cât de mult contează acum din punct de vedere profesional, fiecare moment al carierei dumneavoastră?
- Din punctul meu de vedere, experiența acumulată contează foarte mult. Faptul că atunci când preiei o nouă funcție, deții un bagaj de experiențe acumulate, care te vor ajuta să iei cele mai bune decizii, este un lucru cât se poate de important. Experiența mea profesională constă într-o gamă diversificată de funcții, atât de comandă, cât și de stat major, îndeplinite la diferite niveluri - strategic, operativ sau tactic, lucru care mă ajută în exercitarea, zi de zi, a actului de comandă și a atribuțiilor funcționale. În plus, este clar că leadershipul se poate învăța din teorie, dar cel mai important, abilitățile de leader se cultivă în fiecare dintre noi, comandanții, pe baza ex­pe­riențelor pe care le avem de-a lungul carierei.

- Care a fost obiectivul dumneavoastră pri­oritar din momentul în care ați preluat co­manda unității?
- Prioritățile mele la preluarea acestui mandat au fost să îmi cunosc subordonații și să reușesc să inspectez toate unitățile subordonate pentru a-mi face o cât mai bună imagine a situației existente. De asemenea, mi-am propus să asigur continuitate prin finalizarea sau implementarea proiectelor inițiate de fostul comandant, dar, cel mai important, am vrut să identific împreună cu statul major al brigăzii cele mai bune căi și mijloace pentru implementarea obiectivelor stabilite de Statul Major al Forțelor Terestre pentru marea unitate în anul 2022.

- Care considerați a fi acel mecanism im­portant al succesului pentru a susține din pos­tura de comandant o brigadă mecanizată?
- Nu cred că există un mecanism sau o rețetă unică pe care să o aplici pentru a avea succes în funcția de comandant al unei brigăzi mecanizate. Comanda unei brigăzi mecanizate reprezintă cea mai importantă funcție de comandă la nivel tactic, deoarece ești responsabil de nivelul de pregătire și instruire a peste 3.000 de militari din subordine, gestionezi un patrimoniu semnificativ care constă în mijloace de luptă, de comandă și control, logistică, infrastructură de instruire și cartiruire a trupelor.
Așadar, consider că succesul pentru a susține din postura de comandant o brigadă mecanizată constă în combinarea eficientă a profesionalismului, experienței și pasiunii pentru a deveni leaderul și modelul de urmat pentru subordonații tăi. Profesionalism pentru că, în această funcție, trebuie să fii cel care cunoaște cel mai bine legile și regulamentele și să veghezi la respectarea cu strictețe a acestora; experiența - am spus-o și mai devreme - te ajută în exercitarea zi de zi a actului de comandă pe baza activităților desfășurate anterior și, nu în ultimul rând, pasiune - este foarte importat să îți placă ce faci, să vii cu plăcere la locul de muncă și să transmiți militarilor cu care lucrezi empatie, optimism și încredere. Prin urmare, cheia succesului pentru îndeplinirea la un nivel optim a atribuțiilor specifice funcției de comandant de brigadă constă în îmbinarea eficientă a profesionalismului, a experienței dobândite și a pasiunii.

- Domnule colonel, va aflați la comanda unei structuri cu bogate tradiții de luptă. Cum puteți caracteriza în acest moment Brigada 1 Mecanizată ,,Argedava”?
- Sunt onorat să mă aflu la comanda acestei mari unități, continuatoare a tradițiilor de luptă ale Brigăzii 34 Infanterie „Vasile Lupu”, structură de elită din Armata României, prin misiunile îndeplinite de-a lungul existenței sale, atât pe teritoriul național, cât și în afara acestuia. Cu atât mai mult cu cât am activat în cadrul unei structuri subordonate Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” o perioadă importantă din cariera mea, perioadă în care mi-am pus bazele dezvoltării mele profesionale.
În acest moment, Brigada 1 Mecanizat㠄Argedava” este o structură care dă dovadă de suplețe și flexibilitate, capabilă să se plieze eficient pe sarcinile primite, cu echipe de militari dornici de afirmare pe domeniile proprii, astfel încât, prin contribuția fiecăruia dintre ei, lucrurile să fie aliniate la standardele cerute.

- Considerați că personalul comandamentului formează acea echipă pe care vă puteți baza oriunde și ori­când și dacă da, care este acel liant care face ca totul să funcționeze la parametri de performanță?
- Am fost numit în funcția de comandant la 01 septembrie 2021 și am avut plăcerea să găsesc la comandamentul brigăzii o echipă de ofițeri, subofițeri și salariați civili tânără, dar experimentată, bine pregătită profesional, care are entuziasm și care reușește zi de zi să asigure consilierea de care eu am nevoie pentru a lua decizii informate și pentru a conduce prin ordine elaborate de aceștia unitățile și subunitățile subordonate. Evident că întotdeauna este loc de mai bine. Statul major al brigăzii mă sprijină necondiționat în exercitarea actului de comandă. În plus, climatul de lucru existent este unul foarte bun, asigurat prin crearea unor condiții de muncă moderne, ergonomice și prin existența unui ritm de lucru bine determinat la nivelul statului major și al unităților subordonate.

- Care au fost cele mai importante activități pe care bri­gada le-a avut de îndeplinit în acest an?
- Aici vreau să scot în evidență participarea în perioada mai-iunie 2021 cu personal, tehnică și echipamente la se­ria de exerciții organizate sub umbrela „DACIA-21”, astfel:
- participarea Batalionului 495 Parașutiști „Căpitan Ște­fan Soverth” la exercițiul „SWIFT-RESPONSE 21/DEFENDER 21”, în centrele de instruire din Boboc, Babadag și Mihail Kogălniceanu;
- participarea comandamentului brigăzii și a unităților subordonate la exercițiul „ARGEDAVA-21” desfășurat în Smârdan, Poligonul Vărsătura și raionul Frecăței;
- organizarea de activități de sprijin logistic real în cazărmile comandamentului Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, a Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” și Batalionului 113 Artilerie „Bărăganul”, în sprijinul detașamentelor NRDC -Turcia, elemente ale VJTF dislocate in România din Turcia, Italia, Spania sau Mare Britanie.
De asemenea, în contextual pandemiei de COVID-19, Brigada 1 Mecanizat㠄Argedava”, a constituit și comandat Detașamentul București, cu rol în executarea pazei unor obiective din cadrul administrației publice centrale și locale.
Începând cu luna decembrie 2020, la nivelul comandamentului Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” și al Batalionului 113 Artilerie „Bărăganul” au fost constituite centre de vaccinare, acestea fiind active și în prezent, contribuind la efortul național de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV 2.
Recent, am participat alături de militarii Batalionului 113 Artilerie „Bărăganul” din Slobozia la tragerile de apreciere executate cu secția de 152 mm în poligonul Babadag unde am fost plăcut impresionat de nivelul de pregătire și instruire al militarilor batalionului participanți la trageri. La începutul lunii noiembrie, vom lua parte alături de militarii din Batalionul 55 Apărare Antiaerian㠄Someș” la tragerile de instrucție pe care le vor executa în poligonul Capul Midia. Începând cu 01 noiembrie, vom intra în linie dreaptă pentru pregătirea desfășurării în condiții foarte bune a Paradei Naționale de 1 Decembrie la care participăm cu militari din cadrul Batalionului 495 Parașutiști „Căpitan Ștefan Soverth” și asigurăm cartiruirea și hrănirea detașamentelor de paradă ale Statului Major al Forțelor Terestre.
Nu întâmplător, deviza Brigăzii 1 Mecanizate este „Hic et ubique! - Aici și peste tot!”.

- Vă rog să îmi vorbiți despre activitatea de instrucție și ce implică acest lucru în pregătirea militarilor marii uni­tăți?
- „Instruiește-te așa cum vei lupta!” sau „Instruiește-te pentru victorie!” sunt două dintre dezideratele pe care le-am avut și le voi avea în planificarea și executarea activităților de instruire ale unităților și subunităților marii unități. Consider că instrucția este elementul fundamental pentru îndeplinirea cu succes a misiunii marii unități. Prin instrucție, se creează, mențin și dezvoltă acele deprinderi și automatisme de bază pe care un militar, grupa, plutonul, compania trebuie să le aibă pentru executarea unei misiuni de luptă. Prin, și pe timpul instrucției, se realizează coeziunea și spiritul de echipă care caracterizează organizațiile militare și fac diferența pe câmpul de luptă. Tot prin instrucție, se insuflă și cultivă în militari încrederea în comandanții de la toate nivelurile de comandă, încrederea în tehnica de luptă și capabilitățile pe care le avem la dispoziție pentru îndeplinirea misiunii. Având în vedere toate aceste aspecte, consider că pregătirea militarilor, a unităților și subunităților subordonate este dependentă de modul în care instrucția acestora este planificată, condusă, executată și evaluată pe toate palierele. Comandanții au un rol esențial în asigurarea condițiilor de instruire în unitățile și subunitățile pe care le conduc, în evaluarea corectă a nivelului de pregătire atins și stabilirea realistă a obiectivelor de instruire.

 

cap de pagina

Viziune, inovație și responsabilitate Deși îmi desfășor activitatea în acest serviciu de peste trei ani, încep să mă identific cu acest domeniu fo­losindu-mă de experiența acumulată în biroul de formare continuă a personalului militar și personalu­lui civil contractual. Mereu am spus și o spun în continuare că în spatele fiecărei foi de hârtie de pe me­se­le noastre se află un OM care, cu siguranță, dorește ceva sau are o problemă de rezolvat.
Hic et ubique! - Aici și peste tot! Experiența mea profesională constă într-o gamă diversificată de funcții, atât de comandă, cât și de stat major, îndeplinite la diferite niveluri - strategic, operativ sau tactic, lucru care mă ajută în exercitarea, zi de zi, a actului de comandă și a atribuțiilor funcționale. În plus, este clar că leadershipul se poate învăța din teorie, dar cel mai important, abilitățile de leader se cultivă în fiecare dintre noi, comandanții, pe baza experiențelor pe care le avem de-a lungul carie­rei.

Responsabilitate și profesionalism,
pârghiile unui comandant
Din dialogul pe care l-am avut cu locotenent-colonelul George Miron am aflat faptul că a parcurs pas cu pas treptele ierarhiei militare, cariera dum­nealui urmând o traiectorie ascendentă. Împuternicirea în actuala funcție a reprezentat un moment de referință, de o mare încărcătură emoțională. Însă, indiferent de funcțiile ocupate sau de structurile în care și-a desfășurat activitatea, locotenent-colonelul Miron a acordat o atenție deosebită calității muncii depuse. În virtutea acestui crez, a fost preocupat permanent de performanța profesională, o cerință esențială pentru un bun lider.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț