Nr. 43 din 25 noiembrie 2021
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Repere în cotidian


EUFOR QUICK RESPONSE 21

Locotenent Sergiu IOSUB

ilitarii Companiei 1 Rezervă Intermediară ALTHEA au executat pe data de 28 și 29 septembrie, extracții ale echipelor de legătură și observare (LOT), patrule de prezență și au interacționat cu populația locală din Livno, TO Bosnia și Herțegovina, conform scenariului exercițiului „EUFOR QUICK RESPONSE 21”.

Pe teritoriul țării, 17 locuințe adăpostesc echipe de legătură și observare (LOT), care mențin legătura EUFOR cu populația și autoritățile locale. Personalul aflat la datorie, în una dintre aceste case, se afla în pericol, iar militarii români au intervenit, cu succes, pentru extracția în siguranță a acestora. Patrulele de prezență și interacțiunea militarilor cu localnicii au rolul de a spori încrederea cetățenilor în trupele EUFOR și de a-i informa cu privire la scopul exercițiului și rolul pe care militarii îl au în menținerea climatului de stabilitate și pace din țară.
Peste 600 de militari, organizați pe șase companii, două permanente, generate din Ungaria și Turcia, și patru din Rezerva Intermediară de Forțe, generate de Austria, Bulgaria, România și Slovacia, participă la „EUFOR QUICK RESPONSE 21”.
Compania românească este generată de Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, întărită cu o grupă de poliție militară din Batalionul 265 Poliție Militar㠄Tudor Vladimirescu” și o grupă din Grupul 2 EOD al Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
Aceștia se instruiesc întrunit, sub comanda operațională a Comandamentului Batalionului Multinațional din subordinea comandamentului EUFOR, pentru a fi în măsură să sprijine autoritățile, populatia locală și personalul EUFOR, în situație de criză.

Ziua Distinșilor Vizitatori
Militarii români au participat pe data de întâi octombrie la Ziua Distinșilor Vizitatori din cadrul exercițiului multinațional „EU­FOR QUICK RESPONSE 21”, desfășurat în TO Bosnia și Herțegovina.

Ceremonia de încheiere a exercițiului
După două săptămâni de efort susținut, militarii români au participat pe data de 2 octombrie, la ceremonia de încheiere a exercițiului „EUFOR QUICK RESPONSE 21”, desfășurată la sediul Comandamentului EUFOR din TO Bosnia și Herțegovina.

 

cap de pagina

Centrul Național de Instruire Permanentă a maiștrilor militari
și subofițerilor - educație pe baze noi
Elevii programelor de studii postliceale cu durata de unu, respectiv doi ani, din cadrul Forțelor Terestre române și a Comandamentului Logistic Întrunit sunt pregătiți în Centrul Național de Instruire Permanentă a maiștrilor militari și subofițerilor (CNIP), Pitești.
Aici, elevilor li se vor forma competențele esențiale de luptător și lider, în cadrul modulelor de pregătire militară generală și de conducere, de către subofițerii și maiștri militari instructori - permanenți și asociați.

EUFOR QUICK RESPONSE 21 Militarii Companiei 1 Rezervă Intermediară ALTHEA au executat pe data de 28 și 29 septembrie, extracții ale echipelor de legătură și observare (LOT), patrule de prezență și au interacționat cu populația locală din Livno, TO Bosnia și Herțegovina, conform scenariului exercițiului „EUFOR QUICK RESPONSE 21”. Pe teritoriul țării, 17 locuințe adăpostesc echipe de legătură și observare (LOT), care mențin legătura EUFOR cu populația și autoritățile locale. Personalul aflat la datorie, în una dintre aceste case, se afla în pericol, iar militarii români au intervenit, cu succes, pentru extracția în siguranță a acestora.

 

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACȚIEI.
Web design ltc Ion Papaleț