Nr. 43 din 25 noiembrie 2021
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Lumea azi

 

Centrul Național de Instruire Permanentă a maiștrilor militari și subofițerilor - educație pe baze noi

Plutonier-adjutant principal Florea SAS

levii programelor de studii postliceale cu durata de unu, respectiv doi ani, din cadrul Forțelor Terestre române și a Comandamentului Logistic Întrunit sunt pregătiți în Centrul Național de Instruire Permanentă a maiștrilor militari și subofițerilor (CNIP), Pitești.

Aici, elevilor li se vor forma competențele esențiale de luptător și lider, în cadrul modulelor de pregătire militară generală și de conducere, de către subofițerii și maiștri militari instructori - permanenți și asociați.
Desăvârșirea ca luptători și lideri de microstructuri, la acest nivel, este un proces la care, atât instructorii, cât și instruiții (elevii) trebuie să fie părți integrale, permanent interconectate și responsabile.
Este o etapă dificilă, dar nu imposibilă. Este o provocare și așa trebuie abordată de către fiecare membru al echipei instructor-instruit.
CNIP este un proiect nou, pentru vremuri noi, axat pe formarea de competențe pentru viitor, clar definite și compatibile cu cele ale omologilor din Alianța Nord-Atlantică. Este un proiect bazat pe învățarea elevului cum să gândească și nu ce să gândească, pe stimularea gândirii critice și creative, având ca obiectiv final luptătorul și liderul capabil să exercite inițiativa disciplinată în baza intenției exprimate de comandantul său pentru îndeplinirea misiunii structurii din care face parte.
Nevoia pentru acest tip de subofițer și maistru militar este dictată de realitățile operaționale curente și, mai ales, viitoare - fluiditate, dinamism, impredictibilitate etc., iar cheia reușitei este educația - prin formarea inițială și continuă (instituțională), prin formarea la locul de muncă (operațională) și, nu în ultimul rând, prin autoeducație.
Pe lângă aceste realități operaționale, noile tipuri de armament și sisteme de armament, modul de utilizare și întreținere al acestora fac din educație o necesitate absolută pentru toți militarii Armatei României.
Elevi nou-veniți în instituțiile militare de învățământ postliceal, vă felicit pentru alegerea făcută, pentru reușită!
Succes în noua aventură în care doar ce v-ați avântat!
Subofițeri și maiștri militari instructori, permanenți și asociați, vă urez succes în noua provocare și vă reamintesc faptul că este dreptul lor (al elevilor) să fie instruiți și de a avea cei mai buni instructori/lideri din lume și obligația noastră (instructori/lideri) profesională de a o transpune în realitate!
.

 

cap de pagina

Centrul Național de Instruire Permanentă a maiștrilor militari
și subofițerilor - educație pe baze noi
Elevii programelor de studii postliceale cu durata de unu, respectiv doi ani, din cadrul Forțelor Terestre române și a Comandamentului Logistic Întrunit sunt pregătiți în Centrul Național de Instruire Permanentă a maiștrilor militari și subofițerilor (CNIP), Pitești.
Aici, elevilor li se vor forma competențele esențiale de luptător și lider, în cadrul modulelor de pregătire militară generală și de conducere, de către subofițerii și maiștri militari instructori - permanenți și asociați.

EUFOR QUICK RESPONSE 21 Militarii Companiei 1 Rezervă Intermediară ALTHEA au executat pe data de 28 și 29 septembrie, extracții ale echipelor de legătură și observare (LOT), patrule de prezență și au interacționat cu populația locală din Livno, TO Bosnia și Herțegovina, conform scenariului exercițiului „EUFOR QUICK RESPONSE 21”. Pe teritoriul țării, 17 locuințe adăpostesc echipe de legătură și observare (LOT), care mențin legătura EUFOR cu populația și autoritățile locale. Personalul aflat la datorie, în una dintre aceste case, se afla în pericol, iar militarii români au intervenit, cu succes, pentru extracția în siguranță a acestora.

 COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț