Nr. 43 din 25 noiembrie 2021
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicație bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Eveniment

 

Exercițiul Junction Strike 2021
Ziua Distinșilor Vizitatori

Colonel Ion PAPALE?

arți, 9 noiembrie, s-a desfășurat Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiului Forțelor pentru Operații Speciale JUNCTION STRIKE 2021, organizată la poligonul Sângiorgiu de Mureș.
La activitate au participat ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu. Alături de conducerea MApN, au mai fost prezenți și comandanți ai forțelor pentru operații speciale din țări aliate și partenere (Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Marea Britanie, Portugalia, Polonia, Republica Moldova și Ungaria).

Programul a cuprins o vizită de informare la Comandamentul Componentei Forțelor pentru Operații Speciale (CCFOS), unde au fost prezentate capabilitățile componentei, o expoziție de tehnică și echipamente specifice și un exercițiu demonstrativ. „Acest exercițiu de certificare pentru forțele speciale reprezintă o dovadă a angajamentului nostru de a crea capacități în acord cu angajamentele NATO, la standarde aliate. Faptul că 10 state partenere au participat la acest exercițiu ne demonstrează că forțele pentru operații speciale ale României au câștigat relevanță în acest mediu de securitate complex. Capacitățile reprezentate de forțele pentru operații speciale ale României nu sunt importante doar pentru țara noastră, sunt capacități pe care noi le punem la dispoziția NATO. Astăzi am avut ocazia să mă întâlnesc și să discut cu comandanți ai forțelor pentru operații speciale din alte zece state aliate, cei care au fost prezenți aici, comandați care și-au arătat interesul pentru a lua parte la acest exercițiu complex prin care noi am demonstrat nivelul de interoperabilitate și, de asemenea, pentru a susține încrederea reciprocă, ceea ce este foarte important. Am învățat din acest exercițiu că este necesar să stabilim standardele pentru capacitățile întrunite cu forțele pentru operații speciale și, de asemenea, în domenii diferite. Am reușit, împreună, să prezentăm care sunt principalele obiective pentru a construi capacități de forțe pentru operații speciale. Totul este conectat cu obiectivul principal al României de a juca un rol important în regiune, ținând cont de toate provocările și am­nințările din Regiunea Mării Negre. Am demonstrat astăzi, din nou, determinarea în a depune eforturi cu scopul de a întări flancul de est al NATO. Acesta este, de fapt, cel mai important mesaj pe care am dorit să îl transmitem”, a afirmat ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, la finalul activității.
De asemenea, șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, a subliniat c㠄structurile de forțe pentru operații speciale sunt un instrument important al Armatei României, capabil de reacție rapidă, la nivel strategic. Prin evenimente de instruire în comun cu structuri similare aliate, acestea își cresc atât capacitatea proprie de acțiune, cât și interoperabilitatea. Prin efortul militarilor implicați în exercițiul „Junction Strike 21”, Armata României a certificat două ținte de capabilități NATO: un Grup Maritim de Forțe pentru Operații Speciale și Comandamentul de Componentă de Operații Speciale. Transmit felicitări Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale pentru întreg procesul de planificare, organizare și desfășurare a instruirii, precum și pentru angajarea exemplară în atingerea obiectivelor proprii care sunt, în fapt, obiective îndeplinite de Armata României”.
Exercițiul Junction Strike se desfășoară anual, în context multinațional întrunit, cu structuri ale forțelor pentru operații speciale (FOS) din țări aliate și partenere din Europa, cu scopul de a exersa sincronizarea operațiilor FOS multi-domeniu și de a demonstra capacitatea de acțiune la nivel tactic și operativ, în baza unui scenariu de criză.
În acest an, Junction Strike­ 2021 a avut loc între 1 și 12 noiembrie, în facilități de instruire ale Armatei României și în zonele din vecinătatea localităților Reghin, Brădet, Miercurea Ciuc, Mihail Kogălniceanu și Sângiorgiu de Mureș. La exercițiu au participat peste 800 de militari români, cu aproximativ 100 de mijloace tehnice terestre, aeriene și navale, împreună cu circa 150 de militari stră­ini din țări aliate sau partenere (Georgia, Grecia, Marea Britanie, Republica Moldova, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii).
Scopul principal al exercițiului a fost certificarea a două ținte de capabilități NATO - un Grup Maritim de Forțe pentru Operații Speciale și Comandamentul de Componentă de Operații Speciale, precum și testarea nivelului de pregătire atins de personalul de conducere și de cel de execuție din structurile de forțe pentru operații speciale aflate în subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale al Armatei României. Totodată, exercițiul a urmărit dezvoltarea interoperabilității în rândul structurilor participante, prin planificarea și executarea de misiuni și operații întrunite specifice FOS, armonizarea procedurilor de lucru în mediul multinațional, toate acestea având ca finalitate promovarea securității regionale, în special în zona Mării Negre..

 

cap de pagina

Repere în cotidian Depunerea jurămân tului militar la Academia Forțelor Terestre În urmă cu două luni au ales un nou drum, cel al formării și in­stru­irii în Academia Forțelor Te­res­tre „Nicolae Bălcescu” din Si­biu, iar vineri, 22 octombrie, în pre­zența șefului Statului Major al For­țelor Terestre, general-maior Iu­lian Berdilă, studenții din anul I au depus jurământul de credință față de neam și țară, făcând, prin cu­vintele rostite, promisiunea so­lem­nă de a se închina crezului va­lo­rilor de necontestat: Patrie, Onoa­re, Datorie.
Situația epidemiologică actuală a făcut ca ceremonia să se des­fășoare în format restrâns, fără participarea rudelor și invita­ți­lor studenților, în conformitate cu măsurile stabilite privind prevenirea și limitarea infectării cu vi­rusul SARS CoV-2.
În linia întâiCampionatul militar de orientare Centrul de Perfecționare Geniu și EOD ,,Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea, a fost în perioada 15-18.10.2021, gazda Campionatului militar de orientare - etapa finală între instituțiile militare de învățământ. Opt loturi sportive din instituțiile militare de învățământ: Academia Naval㠄Mircea cel Bătrân”, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Academia Tehnică Militar㠄Ferdinand I”, Institutul Medico-Militar din București, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I”, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” și Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică s-au prezentat la start.

Eveniment Exercițiul Junction Strike 2021 Marți, 9 noiembrie, s-a desfășurat Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiului Forțelor pentru Operații Speciale JUNCTION STRIKE 2021, organizată la poligonul Sângiorgiu de Mureș. La activitate au participat ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu. Alături de conducerea MApN, au mai fost prezenți și comandanți ai forțelor pentru operații speciale din țări aliate și partenere (Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Marea Britanie, Portugalia, Polonia, Republica Moldova și Ungaria).

Repere în cotidian Ziua Veteranilor Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr.150/2014, privind modificarea și completarea OUG nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celor decedați.
Ziua de 11 Noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei - intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a Armistițiului între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial și se creau condițiile necesare realizării, în țara noastră, a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

 

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, ăă a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a nuărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ȘI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajeă în vreun feăspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț