Nr. 43 din 25 noiembrie 2021
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Repere în cotidian

Depunerea jurământului militar la Academia Forţelor Terestre

Elena ANDREI

urmă cu două luni au ales un nou drum, cel al formării şi instruirii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, iar vineri, 22 octombrie, în prezenţa şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general-maior Iulian Berdilă, studenţii din anul I au depus jurământul de credinţă faţă de neam şi ţară, făcând, prin cuvintele rostite, promisiunea solemnă de a se închina crezului valorilor de necontestat: Patrie, Onoare, Datorie.
Situaţia epidemiologică actuală a făcut ca ceremonia să se des­făşoare în format restrâns, fără participarea rudelor şi invitaţilor studenţilor, în conformitate cu măsurile stabilite privind prevenirea şi limitarea infectării cu virusul SARS CoV-2.

Centrul Naţional de Instruire Permanentă a maiştrilor militari şi subofiţerilor - educaţie pe baze noi

Plutonier-adjutant principal Florea SAS

levii programelor de studii postliceale cu durata de unu, respectiv doi ani, din cadrul Forţelor Terestre române şi a Comandamentului Logistic Întrunit sunt pregătiţi în Centrul Naţional de Instruire Permanentă a maiştrilor militari şi subofiţerilor (CNIP), Piteşti.
Aici, elevilor li se vor forma competenţele esenţiale de luptător şi lider, în cadrul modulelor de pregătiremilitară generală şi de conducere, de către subofiţerii şi maiştri militari instructori - permanenţi şi asociaţi.


Armata în Apărarea Unirii Basarabiei cu România

Vasile Şt. TUTULA

ultimele luni ale anului 1917 şi în primele luni ale celui următor s-a complicat situaţia internaţională a României în condiţiile când se încercau negocieri de pace separată, în care erau interesate Puterile Centrale, Rusia Sovietică şi Ucraina Sovietică, acestea se repercutau direct asupra ţării prin consecinţele lor imediate în domeniul politic şi militar. Caracteristica principală în plan militar a situaţiei pe frontul român a constituit-o amplificarea stării anarhice în cadrul Armatei ruse, după 25 octombrie/7noiembrie 1917. În Moldova acţionauArmatele 9, 4 şi 6 ruse care vor intra în descompunere după momentele revoluţionare petrecute la Moscova şi venirea la putere a guvernului condus de V.I. Lenin. Agonia şi dezagregarea armatei ruse, s-au petrecut pe fondul propagandei şi lozincilor de încetare a războiului şi încheierea păcii, indiferent de condiţiile pe care duşmanul le va impune, ceea ce au făcut ca disciplina şi subordonarea  să decadă vertiginos. Anarhia şi dezordinea au cuprins şi s-au manifestat în cele mai multe comandamente şi mari unităţi ale armatei ruse.

A doua lovitură dată disciplinei ierarhice a fost decizia prin care subdirectoratul lui Aleksander Fedorovici Kerenski „autoriza crearea de organe administrative autonome, sub formă de comitete de tot felul. Puterea disciplinară fu luată din mâna şefilor şi fu dată tribunalelor de regiment şi companii, formate din ofiţeri şi soldaţi aleşi în număr egal, de către trupă. A fost scăderea disciplinei”. Pe acest fond s-a produs dezertarea în masă, părăsirea şi neîndeplinirea ordinelor, manifestarea spiritelor de vendetă, împărţirea cadrelor şi soldaţilor în două tabere opuse, astfel ca spre exemplu: „Armata a IV-a rusă, compusă din trei corpuri de armată cu 9 divizii, ajunsese să aibă un efectiv de numai 80.000 de oameni, cât patru divizii româneşti”.

 

Campionatul militar de orientare Centrul de Perfecţionare Geniu şi EOD ,,Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea, a fost în perioada 15-18.10.2021, gazda Campionatului militar de orientare - etapa finală între instituţiile militare de învăţământ. Opt loturi sportive din instituţiile militare de învăţământ: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Institutul Medico-Militar din Bucureşti, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” şi Şcoala de Instruire pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică s-au prezentat la start.

Puncte de vedereViziune, inovaţie
şi responsabilitate
Deşi îmi desfăşor activitatea în acest serviciu de peste trei ani, încep să mă identific cu acest domeniu folosindu-mă de experienţa acumulată în biroul de formare continuă a personalului militar şi perso­nalului civil contractual. Mereu am spus şi o spun în continuare că în spatele fiecărei foi de hârtie de pe mesele noastre se află un OM care, cu siguranţă, doreşte ceva sau are o problemă de rezolvat. .

Kaki 100%Toamna se numără bobocii în Perii DăiiAnul universitar începe mai devreme pentru studenţii militari din anul I, şi pentru a se acomoda cu provocările vieţii studenţeşti, merg într-un mic cantonament în Tabăra de Instrucţie.
Denisa Andreea Fodor este studentă la Academia For­ţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi asemeni colegilor ei de an primele zile ale vieţii de student le petrece în Daia. Absolventă a Colegiului Militar Naţional „Dimitrie Cantemir”, îşi aminteşte că, încă de la 13 ani, când încă era un co­pil în aşteptarea buletinului, şi-a dorit să îmbrace uniforma militară, fără vreo îndrumare din partea părinţilor sau a rudelor. .

Emoţiile debutului în viaţa de militar Porţile Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” s-au redeschis pentru tinerii militari aflaţi la început de nouă provocare.
Luni, 18 octombrie, curtea unităţii gălăţene a devenit, pentru aproximativ 7 săptămâni, căminul celor 18 soldaţi/gradaţi rezervişti voluntari, seria octombrie 2021. Aco­modarea recruţilor la mediul cazon a decurs rapid şi cu en­tuziasm. Încă din prima parte a zilei, aceştia au fost echi­paţi cu ţinuta militară şi, tot în aceeaşi zi, au avut parte şi de primele antrenamente la instrucţie de front.

Suflul Thaliei coboară peste MedgidiaTimp de trei zile, la Medgidia, în condiţiile unei organizări de excepţie, s-a desfăşurat cea de-a VII-a ediţie a Fes­tivalului de Teatru „Tanţa şi Costel”. În sala de spectacole a Centrului Militar Medgidia, extrem de generoasă, cu o acustică foarte bună, trupe de teatru formate din amatori, sosite din toată ţara, ne-au încântat simţurile cu reprezentaţii bine puse la punct, realizate cu multă pasiune, as­pect sesizat şi de publicul ce a luat loc zi de zi în fotolii, apla­udând îndelung fiecare piesă în parte.

 

In memoriam

Dumnezeu să-i aibă în pază şi să-i ţină pe toţi cei căzuţi pe front în armura de aur pe care o poartă eroii!

Eroii Diviziei 1

Infanterie

,,Dacica”

căzuţi pe altarul

datoriei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT: este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal şi nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.

Web design ltc Ion Papaleţ