Executarea tragerilor
Executarea tragerilor
Pregătirea calculatorului
Lucru în poziţia de tragere
Verificarea aruncătorului
Pe timpul tragerii, șoferul verifică starea tehnică a mașinii
Pregătirea comenzii
Executarea tragerii

Întoarcere la cap de pagină