Nr. 36 din 27 iunie 2016
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicație bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Puncte de vedere

Specializarea Logistică, o nevoie stringentă
- Interviu cu domnul colonel prof.univ.dr. Valentin DRAGOMIRESCU, decanul Facultății de Comandă și Stat Major -

M.m. cls.III Monica DEACU

ncepând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, s-au introdus studiile universitare de licență, cu o durată de 3 ani, specializarea Logistică. Acestea se adresează tinerilor până în 26 de ani care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și își doresc o carieră în domeniu. La momentul actual, sunt școlarizați 11 viitori sublocotenenți, dintre care 6 vor ocupa funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale și 5 la Administrația Națională a Penitenciarelor. Pentru acest an, au fost scoase la concurs 2 locuri pentru Ministerul Administrației și Internelor și 3 pentru ANP.

- De unde a apărut necesitatea formării ofițerilor de logistică, pe filiera directă, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major?
- Necesitatea pregătirii, în sistem de licență, a ofițerilor care vor încadra prima funcție în ierarhia militară a apărut din două considerente. Primul a fost nevoia înființării unei alte licențe în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major (FCSM), deoarece cea pe care o aveam până în anul 2011, licența interarme, ce reprezenta o continuare de studii, nu mai este operațională la momentul actual. Nu mai există ofițeri care să fi urmat școala militară până în 1990 și să nu își fi completat studiile. Așadar, acele licențe, din lipsă de solicitanți, au fost radiate din evidența Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Cel de-al doilea a fost solicitarea beneficiarului de a dezvolta o licență cu specializarea logistică, în cadrul FCSM.

- Ce beneficii au studenții care urmează cei trei ani de studiu în cadrul Universității Naționale de Apărare „Ca­rol I” și de ce logistică la FCSM?
- Tradiția este de a pregăti viitori ofițeri în specialitatea intendență, dar, dacă ne uităm la organizarea Armatei României în zilele noastre, o să constatăm faptul că avem Comandament Logistic Întrunit, Direcție Logistică, prima funcție, în cadrul oricărui batalion, este de comandant pluton sprijin logistic. Prin urmare, deoarece intendența este un domeniu, s-a ajuns la concluzia că avem nevoie de tineri pregătiți în arma Logistică. Ne-am propus ca sublocotenenții care vor ocupa o funcție de la baza carierei să aibă cunoștințe din toate domeniile armei, deoarece comandantul de pluton cu acest specific nu face doar intendență, urmând ca orientarea lor într-o anumită direcție, specializarea lor într-unul dintre domeniile ei, să se facă în acel modul de 6 luni de pregătire pe care îl vor parcurge la Școala de Aplicație pentru Logistică din Chitila.
Rezum prin a afirma faptul că beneficiul cel mare pentru ei este că vor fi ofițeri cu o pregătire mult mai vastă decât cei care fac doar intendență. Consider că avem cadrele didactice specializate, care pot pregăti foarte serios acești studenți.

- Care sunt obiectivele pe care le-ați trasat la începutul anului universitar? Ce nivel de pregătire v-ați propus să atingă studenții?
- În primul an din cadrul acestui program de studii, se pune accent pe pregătirea militară generală și pe discipline de introducere în domeniu. Începând cu anul doi, vom aprofunda doar materiile specifice. Timp de patru semestre, vor studia și la Școala de Aplicație de la Chitila, o lună, o lună și jumătate de specializare efectivă pe arma Logistică. În anul întâi, accentul se pune pe teorie. În vară, vor deține cunoștințele teoretice necesare pentru a aborda și această parte, aplecată spre mov.

- Ați pomenit despre pregătirea militară generală și aș dori să vă întreb ce probleme întâmpinați în parcurgerea orelor de PMG, dacă luăm în calcul baza materială pentru instrucție avută la dispoziție?
- Acest prim modul a fost efectuat, în septembrie 2015, la Sibiu deoarece nu dispunem de baza materială necesară să urmăm disciplinele specifice lui. Pentrul primul an, momentan, avem un protocol de colaborare cu Academia Forțelor Terestre. Personal, sunt mulțumit de modul în care s-au pregătit acolo. Afirm aceasta pentru că am constatat, cu ocazia depunerii Jurământului Militar (n.red. 25 oc­tom­brie 2015), faptul că studenții mei, cu pregătirea militară efectuată la AFT, au fost foarte bine instruiți.
Revenim. Este primul an. Încercăm să ne îmbunătățim baza materială pentru orele de pregătire militară pe care le au în fiecare săptămână, ore de instrucție de front, de regulamente s.a.m.d. Dificil este să parcurgem ședințele de instrucția tragerii. Nu avem un poligon al nostru și nici Bucureștiul nu mai oferă atât de multe variante. Tot ceea ce ține de o PMG mai amplă, trageri, exerciții etc., se va desfășura în modulele pe care le vor urma la Chitila. Vorbesc despre următorii doi ani. Acum, le execută la Sibiu, unde mai au planificate două astfel de activități, una în primăvară și una în vară. Partea academică, teoretică, o parcurg în cadrul FCSM fără probleme.

- Ce feedback ați primit de la profesorii lor, acum, la finalul primei sesiuni de examene?
- Am fost plăcut surprins de nivelul ridicat la care s-au prezentat. Notele reflectă interesul în pregătire de care au dat dovadă ambele părți. Mă așteptam, neavând mulți studenți care să provină din liceele militare, să văd rezultate ceva mai slabe la materiile ce țin de PMG. Ei bine, nu a fost așa, unii dintre ei au chiar note foarte mari. Am discutat personal cu profesorii și mi-au spus că sunt foarte mulțumiți de modul în care se prezintă la clasă, cum interacționează și cum decurg orele de curs. O dovadă a seriozității cu care abordează examenele a fost faptul că, în sesiune, cu toate că aveau domiciliul în București sau în imediata apropiere a capitalei, nu au solicitat părăsire de garnizoană, nu au dorit să plece acasă, motivând că trebuie să învețe.
Avem și restanțe. Trei studenți nu au susținut probele sportive, în primul modul, urmat la Sibiu. Motivele nu sunt imputabile lor, au fost internați în spital. Sunt replanificați în vară, în sesiunea de restanțe. M-a supărat faptul că, din această cauză, nu i-am putut avansa la finalul primului semestru, când ceilalți colegi ai lor au primit gradul de fruntaș. Una peste alta, rezultatele sunt bune, cu crescendo către foarte bune.

- Având în vedere că până acum studenții din cadrul FCSM erau numai masteranzi, cadre militare cu experiență, cât de dificil este să lucrați cu cei aflați la început de drum în mediul militar?
- A fost o mare provocare deoarece în cadrul masterelor, chiar și la licențele de până acum, aveam de-a face cu ofițeri care doar își continuă studiile. Dificil a fost să ne adaptăm nivelului unui student de 18, 19 ani și, mai mult decât atât, unui student ale cărui cunoștințe militare erau minime. Unii dintre colegi, ce e drept, la clasă au avut un moment de blocaj când au realizat că ei predau, iar cei din bănci nu înțeleg mare lucru, dar, spre bucuria mea, au reușit să coboare nivelul, să înțeleagă faptul că se adresează unor „copii”care au îmbrăcat haina armatei de puțin timp. Am avut un dialog permanent cu instructorii lor. Comandantul de companie (n.red. mr. Georgică Ion) se află într-o misiune în teatrul de operații din Afganistan. Fiind acum mâna mea dreaptă, l-am rugat pe comandantul de pluton (n.red. lt. Victor Nuțu) să îmi spună la ce discipline întâmpină studenții dificultăți de înțelegere. Eram conștient de faptul că abordarea va fi, din obișnuință, peste nivelul lor de pregătire, având aceiași profesori care predau și la cursurile postuniversitare, cele de conducere strategică, nu mai vorbesc despre doctorate. Într-un timp relativ scurt, însă, mi-a spus că nu mai sunt probleme din acest punct de vedere.
Concluzionez prin a afirma că a fost greu să stăm în fața unor tineri, cărora orice le-ai spune e o noutate.

- Cum stați la capitolul echipare cu ținută militară?
- Distribuirea ținutei a ridicat ceva probleme. Este destul de dificil. Dacă, în ceea ce ține de cea mozaic, totul a decurs bine, ei fiind echipați la AFT, cu ținuta de serviciu este altă discuție. Întâmpinăm greutăți deoarece, în primul rând, nu este ușor să faci comandă pentru 10 ținute, iar pentru cei 5, care urmează să vină în toamnă, și mai greu de atât. Cei de la serviciul administrativ au făcut eforturi să găsească ceva care să corespundă. Încă nu stăm bine. Financiar vorbind, avem asigurate fondurile necesare, e o chestiune de legislație până la finalizarea procedurii. Teoretic, trebuiau să o poarte deja, ținuta de instrucție fiind doar pentru acea zi de PMG pe care o au planificată săptămânal. Sper ca trecerea la cea de serviciu să se facă în scurt timp.

- Care este percepția celorlalte cadre militare vis-a-vis de prezența lor în curtea Universității Naționale de Apărare „Carol I”, dacă ținem cont de faptul că mare parte dintre cursanți sunt ofițeri cu grade superioare?
- În cadrul FCSM, în mare măsură, personalul face parte din categoria menționată. Mulți dintre ei au vârsta copiilor noștri, așa că nu puteam să îi primim și privim altfel decât cu drag. Pentru noi sunt ca o pată de culoare, un suflu nou și o provocare de la care nu ne dăm în lă­turi. Cu mici excepții, percepția a fost pozitivă. Persoanele din curte, cadre militare sau nu, și-au arătat disponibilitatea de a-i ajuta, de a-i sprijini ori de câte ori au nevoie, mai ales că sunt niște tineri respectuoși. Toată lumea vede cu ochi buni școlarizarea lor la FCSM.

- Cum credeți că s-au adaptat într-un mediu academic, precum este cel din Universitatea Națională de Apărare „Carol I”?
- Consider că s-au adaptat foarte bine. Am discutat de nenumărate ori, informal pentru că, fiind la început, în cadrul adunărilor formale din aulă nu au curaj să se ridice în picioare și să expună o problemă în fața celorlalți cursanți. Pentru mine a fost foarte important să mențin un dialog permanent cu comandantul lor de pluton cu care au fost și la Sibiu deoarece el îi cunoaște foarte bine, lui i se mai destăinuie, este mai apropiat de vârstă cu ei. L-am rugat să îmi spună cu ce situații dificile se confruntă, de orice natură, pe care ar trebui să le știu sau pe care le-aș putea rezolva de la nivelul funcției mele. Studenților le-am cerut să fie regulamentari, iar problemele pe care le întâmpină prin curte, să le lase în seama mea. Până acum, nu am avut conflicte, plângeri la adresa lor, dovadă că s-au obișnuit repede și au înțeles ce li se cere, în ceea ce ține de ordine și disciplină.
Am încercat să le oferim toate condițiile pentru un confort psihic și fizic optim. Cazarea a fost făcută în spații renovate, apartamente cu două camere pentru băieți și unul cu trei pentru cele trei fete pe care le are plutonul. Din acest punct de vedere, nu cred că ar avea motive să se plângă. Până luna aceasta, inclusiv, hrănirea se realiza în regim catering, prin RoArmy Catering, dar, începând cu luna aprilie, pentru că instituția și-a luat măsuri să încadreze funcțiile necesare din cadrul popotei, hrana pe care o vor primi va fi preparată în bucătăria proprie. De asemenea, au spații de învățământ dotate corespunzător, dispun de o bibliotecă ce are un fond de carte foarte bogat, laboratoare... tot ce le trebuie pentru a se documenta și învăța. Cu internetul avem ceva probleme de natură tehnică ce vor fi remediate în viitorul apropiat. Mă refer la faptul că încă nu există posibilitatea să-l acceseze din cameră. O pot face, însă, în sălile de specialitate și în punctele de lucru dispuse pe holuri. Dacă au nevoie să citească un document care se găsește în rețeaua intraman, beneficiază de sprijinul nostru fără probleme.

- A trecut mai bine de jumătate din primul an universitar, îi cunoașteți deja pe viitorii logisticieni ai Armatei române. Fac apel la experiența dumneavoastră de ofițer și vă rog să îmi spuneți ce stil de conducere ar trebui adoptat în relația cu ei?
- În trecut se adopta un stil autoritar. Dar acesta nu mai este o alegere tocmai potrivită, nu este în acord cu vremurile noastre. Așadar, am încercat o altă abordare. Consider că este bine să fii mai relaxat, mai permisiv, dar în limitele impuse de regulamentele și disciplina militare. Atât timp cât își îndeplinesc toate îndatoririle, atribuțiunile ce le sunt repartizate, nu ai motive să fii dur. Le-am explicat personal că, în momentul în care lucrurile vor sta altfel, se va schimba și atitudinea noastră față de ei. Până la acest moment, nu am avut abateri disciplinare, nu am avut reclamații la adresa lor, nici din interior, nici din exterior, ceea ce înseamnă că ei au înțeles mesajul meu, iar stilul acesta de conducere, nu foarte dur sau exigent, dă roade. Nu putem să facem abstracție de faptul că sunt la vârsta la care se schimbă și ca personalitate, iar un mediu nou îi poate da peste cap dacă nu le dai timp să se adapteze. Este o diferență între ei și cursanții de la master. Acolo poți să fii puțin mai exigent pentru că nu se pune problema de adaptare, cât de voință.

Aș dori să mai menționez faptul că mi-ar fi plăcut să reușim să promovăm mai mult acest domeniu de licență nou. Anul acesta mi-am propus să-l popularizăm mai serios, iar aceasta și la cererea celor de la Ministerul de Interne și de la Administrația Națională a Penitenciarelor care vor să îi direcționeze pe cei interesați către siteul Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

.

 

cap de pagina

Un element înaintat al forțelor NATO în RomâniaRomânia s-a angajat să contribuie la consolidarea structurii de forțe ale NATO prin stabilirea și punerea la dispoziția Alianței a unui comandament de nivel divizie, care va oferi opțiuni suplimentare pentru conducerea misiunilor specifice în zona sudică a flancului estic aliat. Calendarul de implementare a acestui proiect prevede atingerea capacității operaționale inițiale în 2016 și a celei complete în anul 2018.
NFIU - defensivă, echilibru și transparență Înființarea, pe teritoriul României, a unei unități de Integrare a Forțelor NATO nu trebuie interpretată ca o dorință de confruntare, ci mai degrabă ca o simplă adaptare a Alianței la noul mediu de securitate. Conceptul strategic al NATO de la Lisabona, din 2010, ne-a oferit o viziune asupra unei zone euro-atlantice pașnice. Dar, din nefericire, există provocări clare, prezente și active, la adresa păcii și securității. Ca efect, NATO trebuie să evolueze, deși este de netăgăduit faptul că scopul ei rămâne același, păstrându-și atitudinea defensivă. Valorile esențiale ale Alianței nu s-au modificat, doar modul în care vor fi protejate aceste valori s-a schimbat.
Specializarea Logistică, o nevoie stringentăÎncepând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, s-au introdus studiile universitare de licență, cu o durată de 3 ani, specializarea Logistică. Acestea se adresează tinerilor până în 26 de ani care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și își doresc o carieră în domeniu. La momentul actual, sunt școlarizați 11 viitori sublocotenenți, dintre care 6 vor ocupa funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale și 5 la Administrația Națională a Penitenciarelor. Pentru acest an, au fost scoase la concurs 2 locuri pentru Ministerul Administrației și Internelor și 3 pentru ANP.

 

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț