Nr. 37 din 25 aprilie 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicație bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Puncte de vedere

De la soldat la general, priorități și obiective
- interviu cu șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Dumitru SCARLAT, la final de mandat -

Colonel Ovidiu PURDEA-SOMEȘ

ucrând în structuri din Forțele Terestre foarte mulți ani, exceptând perioada de cinci ani de la Statul Major General, știam ce trebuie să fac și, ca de fiecare dată, la început de mandat, am transmis colaboratorilor, de la soldat la general, ce obiective urmăresc și care îmi sunt prioritățile.
Întotdeauna mi-a fost foarte clar că nu pot realiza proiecte singur, ci numai în echipă. Doar sprijinit de cei mulți, pot fi aduse la lumină rezultatele.

- Domnule general-locotenent, din 15 octombrie 2014 ați fost numit șef al Statului Major al Forțelor Terestre, prin urmare liderul celei mai importante categorii de forțe din Armata României. La final de mandat în această funcție, într-un moment de bilanț profesional și sentimental, aș dori să ne spuneți câte dintre proiectele stabilite la învestire s-au realizat?
- Chiar de la învestirea în funcție am știut că va veni și acest moment. Așadar, când am luat în primire Drapelul de Luptă al Statului Major al Forțelor Terestre, m-am gândit și la clipa în care îl voi preda.
De asemenea, lucrând în structuri din Forțele Terestre foarte mulți ani, exceptând perioada de cinci ani de la Statul Major General, știam ce trebuie să fac și, ca de fiecare dată, la început de mandat, am transmis colaboratorilor, de la soldat la general, ce obiective urmăresc și care îmi sunt prioritățile.
Întotdeauna mi-a fost foarte clar că nu pot realiza proiecte singur, ci numai în echipă. Doar sprijinit de cei mulți, pot fi aduse la lumină rezultatele.
Pornind de la acest considerent, oamenii au fost în centrul atenției mele. Grija față de aceștia și obținerea unui echilibru între cerințele instituției și nevoile personalului, atât militar, cât și civil, au fost prioritare. Dacă am reușit sau nu, evaluarea acestei perioade, ce va fi cu siguranță în grija celor cu care am lucrat timp de doi ani și jumătate, va atesta sau nu acest fapt. Apoi, împreună cu echipa de comandă, am decis încotro trebuie să se îndrepte Forțele Terestre, iar unul dintre principalele proiecte pe care le-am avut a fost continuarea transformării și dezvoltării într-o concepție unitară a structurilor, ceea ce s-a concretizat în elaborarea programului „Armata 2026”, document care fundamentează dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung.
De asemenea, un alt obiectiv important a fost punerea în practică a hotărârilor Summit-ului NATO cu privire la înființarea comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est (MND-SE) și a Unității de Integrare a Forțelor NATO (NFIU), structuri care se află în stadiu avansat de operaționalizare, iar în ultimul an, inițierea constituirii Brigăzii Multinaționale.
Din punct de vedere al participării la misiuni în afara teritoriului național, consider că am reușit să menținem la nivel ridicat aprecierile aliaților cu privire la profesionalismul de care dau dovadă militarii din Forțele Terestre care participă la operații sub egida NATO, UE și ONU.
De câte ori am avut ocazia, am spus că s-au făcut pași importanți în ceea ce privește înzestrarea cu mijloace de luptă moderne necesare Forțelor Terestre pentru apărarea teritoriului țării și nu numai. Cu toate acestea, avem echipamente foarte vechi (de peste 40 ani) care sunt în stare de operativitate numai prin grija și priceperea personalului care lucrează în mentenanță. Acestea trebuie schimbate, iar noi avem un plan foarte bine pus la punct cu nevoile pentru următorii zece ani.
Cele 2 procente din PIB vor fi utilizate pentru achiziția, prin structurile cu responsabilități (Departamentul pentru Armamente, Comandamentul Logistic Întrunit, Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii), a mijloacelor necesare structurilor de cercetare (senzori, avioane fără pilot - UAV-uri etc.), comenzii și controlului luptei împotriva mijloacelor aeriene, precum și a celor blindate aparținând inamicului. Transportoarele amfibii blindate din dotare trebuie înlocuite cu unele performante, care să asigure protecția personalului și, foarte important, să fie realizate în țară, în mod special pentru creșterea duratei de viață a acestora. Apoi urmează celelalte mijloace: de geniu, transport, CBRN etc.
Aș vrea să amintesc faptul că am primit echipamente și de la partenerul nostru strategic, SUA; astfel, am dezvoltat poligonul de la Cincu din punct de vedere al simulării, precum și al facilităților de cazare; au intrat în dotarea Forțelor Terestre 12 sisteme mini-UAS RAVEN, achiziționate prin FMF - Foreign Military Financing (n.r.: Programul de finanțare militară străină al SUA) și multe altele.
Revin la personal, pentru că este bunul cel mai de preț pe care îl are o structură. Una dintre preocupările constante a fost aceea de creștere a calității vieții de zi cu zi a oamenilor, a condițiilor de muncă și a climatului din fiecare structură. Cu alte cuvinte: ordine, disciplină, respect reciproc, ajutor și omenie!

- Ați fost și ați rămas un om de acțiune, un militar care se simte în largul său în mijlocul camarazilor, în poligoane, la exerciții sau aplicații. Pe mulți dintre ei i-ați sprijinit în evoluția profesională. Cum apreciați actualul sistem de instruire și de evoluție în carieră din Forțele Terestre Române?
- Instrucția a fost și va rămâne în continuare o prioritate pentru noi, iar în acest sens am întreprins demersuri pentru desfășurarea a foarte multor exerciții, în special cu partenerii strategici, Forțele Terestre ale SUA din Europa, cu militari din Germania, Canada, Bulgaria, Franța. Consider că interoperabilitatea numai așa poate fi dezvoltată și apreciez, de fiecare dată când am ocazia, colaborarea de excepție cu Forțele Terestre ale SUA din Europa, comandate de generalul Ben Hodges, care a decis să fie alături de noi în facilitățile de instruire din România și Germania.
De asemenea, consider că, împreună cu ofițerii și subofițerii din cadrul structurilor de instrucție din SMFT, am reușit să creăm un cadru normativ eficient desfășurării procesului de pregătire a forțelor și dezvoltării bazei materiale.
Sistemul educațional al Forțelor Terestre Române permite accesul personalului la programele de studiu de nivel liceal, postliceal, universitar, la cele de formare continuă în domeniul armelor și în cel lingvistic.
Structura actuală și calitatea programelor dezvoltate, potrivit standardelor stabilite la nivel național și al Ministerului Apărării Naționale, asigură formarea ofițerilor, subofițerilor, maiștrilor militari, soldaților/ gradaților profesioniști, conform nevoilor actuale de pregătire ale Armatei și provocărilor manifestate la nivel regional și internațional.
Acest lucru a permis, de exemplu, obținerea unor rezultate notabile la nivelul Armatei și, de ce nu, la nivelul întregii țări, astfel: promovabilitate de 100% la examenul național de Bacalaureat a absolvenților colegiilor militare naționale; absorbția în învățământul militar superior și postliceal a absolvenților colegiilor militare naționale, în procent de 96,82% (diferența se regăsește în instituțiile de învățământ din mediul civil), obținerea Premiului I la Olimpiada internațională de Geografie și a Premiului special la Olimpiada internațională de Limba și Literatura Română. Toate aceste rezultate sunt și meritul dascălilor, iar eu doresc să le transmit, și pe această cale, că îi apreciez foarte mult.

- După cum bine știți, am trecut și prin perioade în care s-au înregistrat tăieri drastice de fonduri, dar am avut și ani în care am gestionat resurse financiare mai generoase. Care este stadiul implementării programelor de înzestrare a Forțelor Terestre cu tehnică și echipamente de luptă moderne?
- Știu foarte bine la ce vă referiți, pentru că am comandat structuri și în perioade în care cu greu reușeam să desfășurăm aplicații în teren. În ultimii ani, începând cu 2014, am primit mai mulți bani și am putut să realizăm ceea ce ne-am propus, iar prioritățile s-au stabilit în funcție de resursele umane, materiale și financiare pe care țara mi le-a pus la dispoziție.
În fiecare situație dată, am urmărit în special aspectul ce ține de legalitate în cheltuirea banului public, precum și eficiența a ceea ce am achiziționat.
Vorbind despre priorități, aș putea detalia:
- dotarea structurilor ISR - Informații, Supraveghere și Cercetare (au fost livrate 250 de parașute rotunde, iar anul acesta, se livrează primele 100 de parașute tip aripă; am stabilit ce senzori și UAV-uri ne sunt necesare și am declanșat procedura de achiziție, prin Departamentul pentru Armamente, a UAV-ului nivel tactic);
- sistemele de comandă-control (finalizarea serviciilor de comunicații și informatică - CIS static la comandamentul MND-SE, contractarea CIS dislocabil pentru această structură și, în acest an, contractarea unui sistem integrat de comunicații și informatică - SICI pentru punctul de comandă, la Brigada 282 Infanterie Mecanizată, și a unui SICI pentru punctul de comandă de batalion, la Batalionul 300 Infanterie Mecanizată);
- sistemele de rachete antitanc (au fost contractate sisteme antitanc SPIKE portabile; primele 50 de astfel de sisteme se livrează în decursul acestui an, concomitent cu pregătirea și certificarea instructorilor care îi vor pregăti, la rândul lor, pe utilizatorii acestora);
- sistemele de rachete antiaeriene (au fost finalizate Documentele cu nevoile misiunii - DNM, iar Documentele cu cerințele operaționale - DCO sunt în curs de elaborare; estimăm o posibilă contractare în acest an);
- transportoarele blindate pentru trupe - TBT (finalizarea dotării cu TBT a Batalionului 26 Infanterie, din cadrul Brigăzii 2 Infanterie; ultimele șapte TBT s-au livrat în 2015, iar derivatele, în număr de 14, s-au contractat în 2016 și se vor livra în următorii trei ani);
- autoturismele de teren blindate și neblindate (achiziție în curs pentru autoturismele ușor blindate necesare dotării grupelor antitanc);
- platformele de transport multifuncționale, pe roți (au fost livrate primele 41 de platforme de transport auto moderne; urmează încă 21 de platforme până la sfârșitul anului). Pe parcursul acestui an, se va iniția procedura și pentru alte tipuri de platforme;
- armamentul individual tip NATO (inițiere în 2018);
- sistemele de artilerie (inițiere în 2018-2019);
- modernizarea Centrului Național de Instruire Întrunit - Cincu, prin extinderea capacității de cazare și instruire;
- dotarea cu stații radio portabile și vehiculare, cu salt în frecvență;
- intrarea în exploatare a autoturismelor Dacia Logan și Dacia Duster, care înlocuiesc treptat vechile Dacii și ARO-uri;
- elicopterele de atac.
Enumerarea poate continua, însă mă opresc doar la acestea. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că dorința noastră a fost aceea de a dispune de astfel de capabilități asemenea altor forțe terestre din Alianță.
Nu am neglijat nici nevoile de zi cu zi ale structurilor, iar aici mă refer la modernizarea centralelor termice din unități, la dotarea graduală cu ambulanțe, dotarea formațiunilor medicale cu aparatură nouă, achiziționarea de echipamente noi pentru structurile de mentenanță, la înlocuirea mijloacelor de transport (autobuze, microbuze, autoturisme de teren și de oraș).
Comparativ cu nevoile reale, pare extrem de puțin. Însă trebuie avut în vedere faptul că, după mulți ani de subfinanțare, există speranța ca lucrurile să intre pe un făgaș normal.

- Care a fost cel mai frumos moment pe care l-ați trăit la comanda Forțelor Terestre române?
- Au fost foarte multe momente frumoase, însă aș dori să amintesc că am reușit să fac astfel încât majoritatea personalului din comandamentul Forțelor Terestre să vină la serviciu de plăcere și să lucreze cu drag. Pentru mine această realizare are o importanță aparte.

- Vă cunosc ca fiind un militar ferm, dar omenos, un comandant care promitea puțin, dar făcea mult. La orice strângere de mână, știați să mai adăugați și câteva cuvinte de îmbărbătare. Cu ce sentimente vă despărțiți de camarazi?
- Apreciez întrebarea dumneavoastră! Printre obiectivele de anul acesta, la deschiderea anului de instrucție, am cerut în mod special comandanților și șefilor de la toate eșaloanele să fie mai omenoși, să fie mai atenți la nevoile personalului și să-și sprijine subordonații permanent, în limitele cadrului legal. Am fost onorat și mi-a făcut plăcere să lucrez împreună cu profesioniștii care încadrează acest comandament, dar și cu toți ceilalți militari și civili din marile unități și unitățile subordonate. Vreau să știe că îi apreciez foarte mult și că le sunt recunoscător pentru tot efortul depus în fiecare zi. Le mulțumesc din suflet, le voi fi aproape și de la Bruxelles și, din inimă, le doresc multă sănătate și succes!

 

cap de pagina

Vârful de lance al instruirii Armatei După ceremonia de deschidere a exercițiului „Scorpions Fury 16.II”, din Cincu, co­mandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre, ne-a vorbit despre proiectele în derulare ale acestei unități de instruire.
Rezultatele se obțin cu trudă și răbdare Pe data de 25 iulie, colonelul Marian Botea a fost numit comandant al Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”. Speranțele erau mari, pe măsura pregătirii și experienței acumulate de-a lungul carierei. La câteva luni după acel moment, domnul colonel ne­a împărtășit din ceea ce și-a propus să realizeze la comanda acestei structuri.
De la soldat la general, priorități și obiective Începând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, s-au introdus studiile universitare de licență, cu o durată de 3 ani, specializarea Logistică. Acestea se adresează tinerilor până în 26 de ani care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și își doresc o carieră în domeniu. La momentul actual, sunt școlarizați 11 viitori sublocotenenți, dintre care 6 vor ocupa funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale și 5 la Administrația Națională a Penitenciarelor. Pentru acest an, au fost scoase la concurs 2 locuri pentru Ministerul Administrației și Internelor și 3 pentru ANP.

 

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț