Nr. 36 din 27 iunie 2016
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Puncte de vedere

 

NFIU - defensivă, echilibru și transparență
- interviu realizat cu colonelul Cătălin TICULESCU, comandantul Unității pentru Integrarea Forțelor NATO, din România -

Cristina FRATU

nființarea, pe teritoriul României, a unei unități de Integrare a Forțelor NATO nu trebuie interpretată ca o dorință de confruntare, ci mai degrabă ca o simplă adaptare a Alianței la noul mediu de securitate. Conceptul strategic al NATO de la Lisabona, din 2010, ne-a oferit o viziune asupra unei zone euro-atlantice pașnice. Dar, din nefericire, există provocări clare, prezente și active, la adresa păcii și securității. Ca efect, NATO trebuie să evolueze, deși este de netăgăduit faptul că scopul ei rămâne același, păstrându-și atitudinea defensivă. Valorile esențiale ale Alianței nu s-au modificat, doar modul în care vor fi protejate aceste valori s-a schimbat.
Activarea NFIU din București s-a desfășurat pe 3 septembrie 2015, simultan cu cea a unităților similare NATO din alte cinci state de pe flancul estic al Alianței. Concret, cele șase NFIU din estul Europei vor facilita deplasarea trupelor din Forța de Răspuns a NATO (NRF), pe teritoriul celor șase țări, spre teatrele de război sau spre zonele de criză. NRF reprezină forța de reacție rapidă a Alianței Nord-Atlantice. Trupele NRF vor fi urmate de forțe rapid dislocabile din toate categoriile de trupe, fiecare dintre ele având propriul termen de operaționalizare.
Jens Stoltenberg, Secretar General al NATO, prezent la ceremonie, a declarat: „NATO trebuie să reacționeze și exact asta și face. Însă, nu există nici un motiv ca cineva să se simtă provocat de faptul că NATO se adaptează la un mediu de securitate combativ!”

 

- Unitatea pentru Integrarea Forțelor NATO (NFIU) reprezintă prima sa structură concretă în România, o unitate de coordonare a trupelor aliate în caz de război. Care este importanța acestui centru pentru consolidarea apărării României și a întregului flanc estic al NATO?
- Potrivit prevederilor Planului de acțiune pentru creșterea capacității operaționale a NATO (RAP), adoptat la Summit-ul din Țara Galilor, din toamna anului 2014, au fost stabilite o serie de măsuri de asigurare și adaptare, măsuri ce constau atât în creșterea numărului de exerciții la nivelul Alianței, cât și în constituirea unor noi structuri de comandă. NFIU din România face parte dintre cele șase comandamente de acest tip, celelalte cinci fiind în Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia, înființate în vederea consolidării flancului estic al Organizației Nord-Atlantice, pentru a putea răspunde oricărei amenințări îndreptate împotriva statelor membre din regiune.
Scopul acestor comandamente constă în facilitarea procesului de planificare colectivă a apărării între țările membre NATO, în organizarea unor exerciții întrunite în cadrul Alianței, precum și în asigurarea sprijinului statului gazdă, pentru dislocarea rapidă a unor forțe NATO în zona lor de responsabilitate.
Așadar, constituirea comandamentului NFIU în România se înscrie printre măsurile luate de Alianță ca răspuns la modificarea situației de securitate din regiune și are drept scop îmbunătățirea capacității acesteia de a răspunde concret și decisiv oricărei acțiuni ostile îndreptate împotriva țării noastre sau a oricărui stat membru al NATO.

- Unul dintre cele șase centre asemănătoare din statele din flancul estic, activate simultan, unitatea la comanda căreia vă aflați, prezintă, în esență, un mediu de lucru internațional, bazat pe defensivă, echilibru și transparență în acord cu principiile de bază ale NATO: libertate, democrație și o societate deschisă. Cum interpretați fiecare dintre cele trei caracteristici menționate mai sus?
- Prima caracteristică la care faceți referire, cea a defensivei, derivă din faptul că toate cele șase Unități de Integrare a Forțelor fac parte din pachetul de măsuri de asigurare adoptate de Alianță. Altfel spus, prezența unui asemenea comandament pe teritoriul României transmite un mesaj clar către orice potențial agresor, și anume că orice acțiune agresivă îndreptată împotriva noastră, ca stat membru NATO, va avea drept rezultat un răspuns militar decisiv din partea tuturor celor 28 de țări ale Alianței.
Fiind o structură care are un număr relativ redus de personal și, în același timp, nefiind o bază militară a NATO pe teritoriul României, comandamentul NFIU respectă principiul echilibrului, atât din perspectiva faptului că dimesiunea acestei unități nu poate fi interpretată ca o escaladare a oricărei situații, cât și a faptului că NATO a identificat o soluție de extindere a prezenței sale pe teritoriul Alianței, care nu modifică structura de comandă existentă.
Și, nu în ultimul rând, transparența acestui comandament rezidă din faptul că este o structură internațională, încadrată cu militari din țări membre NATO, ale cărei misiuni principale au fost intens mediatizate. Un exemplu foarte bun în acest sens ar putea fi considerat momentul ceremoniei de înființare ce s-a desfășurat anul trecut în luna iunie, când Președintele României și Secretarul General al NATO au vizitat Unitatea de Integrare a Forțelor NATO de la București și au susținut declarații de presă prin care au clarificat intenția constituirii unor astfel de comandamente.

- Care sunt rolul, locul și principalele misiuni ale NFIU, plecând de la planificarea operațiilor și organizarea exercițiilor militare?
- Trebuie să subliniez faptul că acest comandament nu face parte din structura de comandă, ci din cea de forțe a NATO. Comandamentul NFIU nu conduce trupe în luptă, nu este o bază militară a NATO și nu are comanda și controlul forțelor militare românești sau ale Alianței. Evidențiez încă o dată scopul comandamentelor NFIU, care este acela de a înlesni procesul de planificare colectivă a apărării între țările membre NATO, de organizare a unor exerciții întrunite în cadrul acesteia, precum și de a sprijini țara gazdă în vederea dislocării rapide a unor forțe NATO pe teritoriul său.

- Ce a contat cel mai mult în procesul de selecție a personalului din subordinea dumneavoastră, dat fiind faptul că structura în care își exercită atribuțiile reprezintă o legătură reală între forțele Alianței și România?
- Selecția personalului care încadrează acest comandament a fost una dintre sarcinile îndeplinite cu cea mai mare seriozitate de către structurile noastre militare abilitate. În principiu, printre criteriile care au fost luate în calcul s-au numărat: experiența și expertiza internațională, absolvirea unor cursuri de specialitate în țară și în străinătate, cunoașterea limbii engleze și, nu în ultimul rând, dorința celor care acum încadrează unitatea de a lucra efectiv într-un mediu internațional, cu provocări multiple. Procesul de selecție a fost organizat de către strucrurile de specialitate ale Statului Major General și ale Statului Major al Forțelor Terestre și trebuie să menționez faptul că, în momentul de față, sunt extrem de mulțumit de militarii români pe care îi am în subordine. În ceea ce privește personalul NATO care este deja încadrat, vreau să subliniez un aspect: mă așteptam încă de anul trecut să lucrez împreună cu ofițeri și subofițeri, care au un bagaj extraordinar de cunoștințe și o experiență profesională deosebită, elemente ce completează într-adevăr capitalul necesar pentru a face această unitate să acționeze asemenea unui comandament NATO.

- Conceptul de NRF (NATO Response Force) a fost elaborat înainte de criza din Ucraina, dar a fost dezvoltat după ce Rusia a ocupat Crimeea și a amplificat astfel amenințările împotriva statelor europene membre NATO. Ce reprezintă NRF și NFIU în cadrul contextului internațional, ca cel mai important progres în apărarea colectivă a Alianței după Războiul Rece?
- În cadrul contextului internațional, NRF reprezintă un instrument pe care Alianța îl are la dispoziție pentru a răspunde concret unei crize, iar NFIU este legătura de care are nevoie NRF pentru a-și coordona acțiuni­le pe teritoriul națiunii gazdă. Unitățile pentru Integrarea Forțelor NATO sunt de fapt liantul pe care Organizația Nord-Atlantică îl folosește în relația cu țara gazdă pentru a facilita, în cazul în care va fi nevoie, acțiunile NRF pe teritoriul Alianței.

- Operaționalizarea completă a NFIU reprezintă un obiectiv major al Ministerului Apărării Naționale. Fiind un element de noutate, se vor impune adaptarea și modernizarea modului în care întreaga Armată va răspunde nevoilor Alianței în funcție de noile provocări de securitate din regiune. Cum se va concretiza o astfel de inițiativă?
- Așa cum am afirmat anterior, constituirea comandamentului NFIU în România se înscrie printre măsurile luate de Alianța Nord-Atlantică ca răspuns la modificarea situației de securitate din regiune și are drept scop îmbunătățirea capacității Alianței de a răspunde concret și decisiv acțiunilor ostile îndreptate împotriva țării noastre sau a oricărui alt stat membru NATO. Complementar acestui fapt, la nivel național se actualizează procedurile existente cu noile moduri de acțiune care să permită structurilor naționale să se conecteze mai rapid și mai eficient la nevoile Alianței. Aceste proceduri sunt în curs de definitivare și sunt încrezător că vor fi funcționale înainte de Summit-ul NATO de la Varșovia din acest an.

 

cap de pagina

Un element înaintat al forțelor NATO în RomâniaRomânia s-a angajat să contribuie la consolidarea structurii de forțe ale NATO prin stabilirea și punerea la dispoziția Alianței a unui comandament de nivel divizie, care va oferi opțiuni suplimentare pentru conducerea misiunilor specifice în zona sudică a flancului estic aliat. Calendarul de implementare a acestui proiect prevede atingerea capacității operaționale inițiale în 2016 și a celei complete în anul 2018.
NFIU - defensivă, echilibru și transparență Înființarea, pe teritoriul României, a unei unități de Integrare a Forțelor NATO nu trebuie interpretată ca o dorință de confruntare, ci mai degrabă ca o simplă adaptare a Alianței la noul mediu de securitate. Conceptul strategic al NATO de la Lisabona, din 2010, ne-a oferit o viziune asupra unei zone euro-atlantice pașnice. Dar, din nefericire, există provocări clare, prezente și active, la adresa păcii și securității. Ca efect, NATO trebuie să evolueze, deși este de netăgăduit faptul că scopul ei rămâne același, păstrându-și atitudinea defensivă. Valorile esențiale ale Alianței nu s-au modificat, doar modul în care vor fi protejate aceste valori s-a schimbat.
Specializarea Logistică, o nevoie stringentăÎncepând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, s-au introdus studiile universitare de licență, cu o durată de 3 ani, specializarea Logistică. Acestea se adresează tinerilor până în 26 de ani care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și își doresc o carieră în domeniu. La momentul actual, sunt școlarizați 11 viitori sublocotenenți, dintre care 6 vor ocupa funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale și 5 la Administrația Națională a Penitenciarelor. Pentru acest an, au fost scoase la concurs 2 locuri pentru Ministerul Administrației și Internelor și 3 pentru ANP.

 

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț