Nr. 39 din 28 decembrie 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Puncte de vedere

 

Rezultatele se obțin cu trudă și răbdare
- interviu realizat cu domnul colonel Marian BOTEA, comandantul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” -

Colonel Ion PAPALEȚ

Pe data de 25 iulie, colonelul Marian Botea a fost numit comandant al Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”. Speranțele erau mari, pe măsura pregătirii și experienței acumulate de-a lungul carierei. La câteva luni după acel moment, domnul colonel ne-a împărtășit din ceea ce și-a propus să realizeze la comanda acestei structuri.

- Cum s-a desfășurat instruirea în Brigada 1 Mecanizat㠄Argedava” în anul 2016 și care au fost rezultatele acesteia?
- În anul 2016, misiunea Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava” a constat în menținerea nivelului capacității operaționale și a nivelului de instruie a marii unități, generarea, instruirea și susținerea Batalionului de Infanterie Protecția Forței, participant la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan, concomitent cu executarea serviciului de luptă permanent. Plecând de la această misiune, am planificat cadrul necesar de instruire în sistem interarme, într-un scenariu unic, defensiv.
Efortul principal s-a concentrat pe pregătirea, instruirea și susținerea acestei importante contribuții a României în Afganistan, care a asigurat protecția Bazei Aerine Kandahar (KAF) și a comandamentului Train Advise and Assist South (TAAC South), structură care și-a îndeplinit cu succes misiunea și s-a întors din teatru cu efective complete. Rezultatele obținute împreună cu partenerul american, în menținerea situației de securitate în proximitatea, dar și în zona terestră extinsă a Bazei KAF, au fost remarcabile, fapt constatat, atât la nivel militar, cât și la nivel politic, pe timpul vizitei președintelui României la contingentul din Kandahar din luna aprilie 2016.
Este important de subliniat faptul că, în anul 2016, am găsit resurse să continuăm instrucția cu efectivele neangajate la misiunea NATO Resolute Support și să participăm la exerciții naționale și multinaționale, în cadrul măsurilor de reasigurare a flancului estic al Alianței, în scopul creșterii capacității de manevră și a interoperabilității forțelor din subordine. Aș menționa două importante evenimente de instruire la care au participat militari din marea unitate în ultimele două luni ale anului trecut: exercițiul IRON SWORD 16, desfășurat în Lituania și exercițiul PLATINUM LION 17.1, din Bulgaria.
Pot concluziona că anul 2016 a fost un an deosebit de complex, cu participare, atât în teatrul de operații Afganistan, cât și la foarte multe activități de instruire în cadrul măsurilor de reasigurare a flancului sudic al Alianței. Experiența operațională și exercițiile au produs efecte pozitive asupra nivelului de instruire la nivel tactic și al realizării obiectivelor de interoperabilitate cu forțele Alianței.

- La data de 9 ianuarie a avut loc deschiderea anului de instrucție 2017. Care sunt obiectivele de instruire pe care le urmăriți?
- În anul 2017, instrucția Brigăzii 1 va fi concentrată pe două linii principale de efort: instruirea comandamentelor și instrucția forțelor.
Pe cea de-a doua linie de efort, ținta de instruire este în sistem interarme și întrunită, iar nivelul atins, va trebui să fie de minimum pluton/similare. Primul eveniment de instruire a forțelor în anul 2017 este exercițiul multinațional PLATINUM EAGLE 17, la care vor participa forțe din ambele batalioane de infanterie ale brigăzii.
Pe prima linie, obiectivul principal îl constituie creșterea capacității comandamentelor brigăzii și unităților subordonate de a planifica și conduce un spectru larg de misiuni, la nivel tactic, într-un scenariu clasic ofensiv, complex, în cadrul aliat, dar și pe contracararea acțiunilor ostile de tip „hibrid” într-un scenariu național interinstituțional. Evenimentul central de instruire la care marea unitate își va concentra efortul și în care vor fi îndeplinite obiectivele de instruire este exercițiul SABER GUARDIAN 17. În acest sens, marea unitate va continua să participe la procesul de planificare a exercițiului și să inițieze acest proces până la sfârșitul acestei luni. Intenția mea este să valorificăm la maximum această oportunitate de instruire, în care să ne îndeplinim majoritatea obiectivelor pe ambele linii de instruire.

- Care sunt principalele activități ce urmează a fi desfășurate de către Brigada 1 până la sfârșitul anului?
- Așa cum am spus anterior, principalele evenimente de instruire din acest an au fost deja menționate. Aș dori să mai adaug faptul că analizăm oportunitățile de instruire deschise de exercițiul interinstituțional HISTRIA 17, în care să ne putem îndeplini obiectivele din zona hibridă a spectrului conflictului. Este una dintre lecțiile identificate pe timpul exercițiului HISTRIA 15, care se referă la faptul că rezultatele bune obținute interinstituțional la nivel startegic și operativ trebuie extinse, validate și la nivel tactic, iar la nivelul capitalei, este cu atât mai important acest lucru.
Referitor la activitățile de instruire destinate forțelor, aș mai adăuga exercițiile PLATINUM LION 18, RESOLUTE CASTLE 17, dar și taberele de instrucție, ședințele de tragere și exercițiile de conducere a tehnicii. Privesc cu încredere aceste evenimente de instruire care, cumulat, vor produce efecte de creștere a nivelului de instruire a comandamentelor și forțelor din Brigada 1 Mecanizat㠄Argedava”.

- Domnule colonel, Brigada 1 Mecanizată este o mare unitate ce se poate mândri cu o tradiție bogată. Care este impactul acestora asupra abordării actuale la nivelul acestei structuri?
- Originile Brigăzii 1 Mecanizate ne conduc la începutul secolului trecut, în anul 1909, când s-a semnat actul de înființare al unității căreia i-am preluat tradițiile de lupt㠖 Regimentul 36 Infanterie „Vasile Lupu”. Unitatea a participat la toate acțiunile militare care au influențat evenimentele istorice naționale ale secolului XX, începând cu Războaiele balcanice, Primul Război Mondial, Campania din 1919, Al Doilea Război Mondial, în ambele campanii, atât în Est, cât și în Vest.
Aceste tradiții obligă enorm. Înaintașii noștri ne-au demonstrat că s-au ridicat la înălțimea momentelor istorice pe care le-au trăit, iar pentru noi este o datorie de onoare să continuăm să facem acest lucru. Contextul geostrategic deosebit de complex în care se găsește România la începutul acestui an, ridică multe semne de întrebare. Mai mult ca oricând, trebuie să fim în măsură să ne ridicăm la nivelul cerințelor și al tradițiilor de luptă.

- Cum arată, din perspectiva dumneavoastră, relația comandant-subordonat?
- Este o construcție foarte complexă, care evoluează și are nevoie de adaptare continuă, pentru că este supusă factorilor perturbatori din mediu. Aceasta solicită mult efort de ambele părți, iar, la baza ei, trebuie așezate principii solide, fără de care nu se poate obține o relație consistentă, durabilă.
Încrederea reciprocă este extrem de importantă. Încrederea comandantului se câștigă prin asumarea voluntară a responsabilităților de către subordonați, prin calitatea și precizia consilierii pe care un subordonat o oferă. Analizele, informațiile sau interpretarea reglementărilor pe un domeniu pentru comandant influențează decizia, iar, de cele mai multe ori, comandantul nu are timp la dispoziție pentru o analiză alternativă. În final, între aceste eforturi și decizie mai rămâne doar experiența și intuiția acestuia. Iată ce rol decisiv joacă încrederea în subordonați și cât de important este ca rata de succes a deciziilor să fie cu trei cifre. Încrederea subordonaților se câștigă prin integritate, onoare, corectitudine, echidistanță, transparență, sprijin, înțelegerea nevoilor acestora și lista poate continua.
Alături de încredere stă loialitatea. Ambele se câștigă. Un comandant poate câștiga loialitatea celor mai buni subordonați punându-i în valoare, sprijinindu-i să obțină rezultate demne de a fi recunoscute și popularizate. Odată apreciați pentru muncă și rezultate, aceștia vor primi recunoașterea tuturor, vor fi urmați de ceilalți. În final, comandantul va câștiga loialitatea, atât a celor recunoscuți, cât și a celor care i-au recunoscut. Loialitatea este reciprocă. Un comandant nu va ezita să ofere sprijinul său unui subordonat loial. E ceva natural.
Lucrul în echipă este definitoriu pentru structurile militare. După ce un militar își formează deprinderile individuale, trece la însușirea celor colective. La fel se întâmplă și în comandamente. Procesele și procedurile care trebuie aplicate în cadrul unui comandament de mare unitate sau unitate implică lucrul în echipă, efortul conjugat al tuturor celor care pot contribui la produsul final al echipei. Apreciez și cultiv lucrul în echipă, ca fiind cel mai eficient mod de lucru la nivelul organizațiilor. Aceasta mai presupune renunțarea voluntară la paternitatea ideilor sau la tendința de a impune ideile proprii.
Un alt ingredient extrem de tonic, de sănătos pentru o organizație este spiritul pozitiv de lucru în care subordonații să fie încurajați să se exprime, să-și manifeste responsabil competențele. Nu apreciez genul de lideri care inhibă subordonații, care cred că autoritatea se câștigă printr-o atitudine ostilă sau malițioasă. Succesul se obține indubitabil de către liderii carismatici, extrovertiți, stimulativi.
- Pe linie de comandă, până la acest nivel, ați trecut prin toate treptele ierarhiei militare. Cum își pune amprenta, în actul de comandă, experiența acumulată?
- Este definitorie, pentru că, în definitiv, suntem suma experiențelor noastre. Pozitive sau negative, acestea conturează personalitatea comandantului. Experiențele care au generat rezultate pozitive sunt automat implementate, devin un patern al conduitei acestuia, pe care îl impune. De asemenea, cele negative sunt evitate. De ce să nu recunoaștem, cu toții am întâlnit în carieră comandanți ale căror abordări nu le-am agreat și pe care ne-am promis să nu le perpetuăm.

- Câteva gânduri la început de an?
- Revenind la contextul acestui dialog, aș dori să adresez, întregului personal al brigăzii, mulțumiri sincere pentru efortul și rezultatele obținute în anul 2016 și mult succes în anul de instrucție 2017. Doresc să ne uităm cu speranță către acest an, însă, vă reamintesc că rezultatele frumoase, ca orice construcție durabilă, se obțin cu trudă și răbdare.

 

cap de pagina

 
Valoarea unei echipe, un efort colectiv M-am născut într-un oraș mic din statul Iowa, unde am trăit într-o comu­nitate de fermieri. Așadar, am crescut la țară, în preajma bunicilor mei, iar acest lucru mă definește ca om, având ca background toate valorile unui oraș mic. Ca tânăr ofițer, am studiat despre blocul țărilor comuniste din care făcea parte și România. La vremea aceea, nu m-am gândit că voi ajunge vreodată să-mi servesc patria, alături de prieteni și de aliați, într-o țară fostă comunistă. Când am primit misiunea de a veni aici, am făcut câteva cercetări pe această temă în mediul on-line, iar acum vă pot spune că tot ceea ce scrie acolo este parțial adevărat. În mintea mea îmi creasem oarecum o anumită imagine despre România, crezând că o să găsesc o mulțime de cicatrici ale perioadei comuniste care vor predomina tot ceea ce aveam să văd sau să experimentez. Însă, nu a fost așa!
Rezultatele se obțin cu trudă și răbdare Pe data de 25 iulie, colonelul Marian Botea a fost numit comandant al Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”. Speranțele erau mari, pe măsura pregătirii și experienței acumulate de-a lungul carierei. La câteva luni după acel moment, domnul colonel ne­a împărtășit din ceea ce și-a propus să realizeze la comanda acestei structuri.
Vârful de lance al instruirii Armatei După ceremonia de deschidere a exercițiului „Scorpions Fury 16.II”, din Cincu, co­mandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre, ne-a vorbit despre proiectele în derulare ale acestei unități de instruire.

 

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț