Nr. 36 din 27 iunie 2016
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicație bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Puncte de vedere

Divizia Multinațională de Sud-Est
Un element înaintat al forțelor NATO în România

- interviu realizat cu generalul de brigadă Ovidiu UIFĂLEANU, comandant al MND-SE -

Cristina FRATU

omânia s-a angajat să contribuie la consolidarea structurii de forțe ale NATO prin stabilirea și punerea la dispoziția Alianței a unui comandament de nivel divizie, care va oferi opțiuni suplimentare pentru conducerea misiunilor specifice în zona sudică a flancului estic aliat. Calendarul de implementare a acestui proiect prevede atingerea capacității operaționale inițiale în 2016 și a celei complete în anul 2018.

- Domnule general de brigadă, dată fiind evoluția recentă a mediului de securitate internațional, care au fost considerentele ce au stat la baza luării deciziei de a se înființa Divizia Multinațională de Sud-Est pe teritoriul României ?

- Ambele unități – Divizia Multinațională de Sud-Est și Unitatea de Integrare a Forțelor NATO – au fost înființate în România ca o consecință directă a deteriorării situației geopolitice din estul Europei. Criza din Ucrai­na a generat anumite analize la nivel politicomilitar concretizate în deciziile luate în cadrul Summit-ului din Țara Galilor din anul 2014. În urma unui amplu proces de analiză inter-aliat, finalizat în cazul diviziei multinaționale, a prins contur un plan de implementare și sunt convins că, din acest punct de vedere, și NFIU a avut același calendar. Cu accent pe finalitate, divizia multinațională va declara atingerea capacității operaționale inițiale la Summit-ul de la Varșovia, stabilit a se desfășura în vara acestui an, în paralel cu cele două unități de integrare a forțelor din România și Bulgaria care sunt la capacitate completă.
Planul de implementare a fost semnat la nivel aliat în luna mai a anului trecut, cuprinzând și o etapă intermediară de transformare a Diviziei 1 Infanterie, încheiată pe 1 septembrie 2015. Ca urmare, a avut loc și transferul responsabilităților operaționale și de instruire pentru toate unitățile organice subordonate fostei divizii, exceptând cele două batalioane, de Sprijin și de Comunicații și Informatică.
În acest moment, MND-SE se află în plin proces de selecție a personalului, prima etapă având ca termen limită Summit-ul de la Varșovia, moment în care încadrarea pe funcții va trebui să atingă un procent de 75% din capacitate. Conferința de generare a forței din iunie anul trecut a avut ca rezultat repartizarea a 37 de poziții multinaționale din 12 țări contributoare. O parte dintre acești militari sunt prezenți și își desfășoară deja activitățile conforme fișei postului. Dar, până în aprilie 2018, statul de încadrare va fi completat cu cei 280 de militari, 200 de funcții fiind conferite României și 80 partenerilor străini.

- În materie de instruire, de la individual la colectiv, care sunt prioritățile momentului?

- Printre prioritățile momentului, se înscrie instruirea individuală. Până în 2018, tot personalul MND va urma cursurile de carieră sau de nivel în cadrul școlilor NATO agreate, aici fiind vorba despre centrele de excelență HUMINT din România, Centrul Regional de Pregătire NATO/ PfP de la Universitatea Națională de Apărare, dar și un parteneriat cu Școala NATO de la Oberammergau. În afară de preocupările pentru instruirea individuală, se pune un accent deosebit și pe cea colectivă. Ne aflăm chiar înaintea conferinței finale de coordonare pentru exercițiul Dacian Linx, care se va desfășura între 4 și 13 mai, un exercițiu multieșalon asistat de calculator, pe platforma south eastern european simulation, ce funcționează în sud-estul Europei de vreo șapteopt ani. Exercițiul în sine este dedicat, pe de o parte, diviziei multinaționale pentru a ne proba calitatea de coordonator al celor două NFIU, iar, pe de altă parte, crează un context în care națiunile au posibilitatea de a evalua felul în care unitățile de integrare a forței își îndeplinesc misiunea de bază.
În afară de Dacians Linx, suntem angrenați într-o activitate bilaterală, ce va avea loc în poligonul Cincu, în iulie-august anul curent. Fac referire aici la exercițiul Saber Guardian, la inițiativa USAREUR (Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii din Europa), în cadrul căruia MND va disloca un punct de comandă înaintat pentru a conduce forțele participante. În plan național, este pe cale de a se concretiza un proces de afiliere, iar în acest sens avem inițiate contacte cu Brigada 2 Infanterie de la Craiova. Divizia multinațională va conduce exercițiul Scorpions Fury 2, în perioada octombrie-noiembrie a acestui an. Colaborarea cu marea unitate poate fi considerată un avantaj mutual: pe de o parte, comandamentul diviziei se va supune exigențelor de a comanda și de a avea un feed­back rapid din partea potențialilor subordonați, iar pe de altă parte, brigada craioveană, în planul colaborării cu divizia, va avea foarte mult de câștigat, începând chiar de la nivelul procedurilor operaționale.
Procesul de afiliere nu presupune o subordonare organică; ea este o activitate destinată pur și simplu instruirii, ceea ce presupune, cel puțin o dată pe an, o pregătire de comandament și o activitate în comun cu trupe în teren. Într-o potențială acțiune militară, procesul este diferit și nu are nimic de a face cu afilierea pentru instruire.
În calendarul activităților NATO, 2017 este un an destinat instruirii colective pentru dislocare. Toate activitățile planificate pentru această perioadă, de la alertare, un exercițiu de dislocare și un altul în parteneriat din toamna anului viitor sunt organizate pentru a dovedi abilitatea diviziei multinaționale de a funcționa în sud-estul Europei, adică în România și Bulgaria. Iar, prin exercițiul de certificare din aprilie 2018, se va demonstra calitatea acesteia de a fi mobilă, acționând ca un comandament aliat de două stele din sud-estul Europei.

- Prin înființarea unei astfel de structuri, s-a creat un mediu de lucru ce presupune deținerea anumitor calități din partea personalului ce o încadrează. Care au fost condițiile necesare pentru a se completa statul comandamentului multinațional?

- În ceea ce privește procesul de selecție a personalului pentru MND-SE, criteriile au fost stabilite de Statul Major al Forțelor Terestre, punându-se un accent deosebit pe abilitatea militarilor de a lucra într-un mediu multinațional. Din punctul meu de vedere, când a trebuit să aleg între experiență și potențial, am ales potențialul. Efortul de instruire colectivă trebuie să-i transforme pe colegii noștri în ofițeri de stat major pe deplin integrați în comandament și implicit în Alianță, într-o colaborare pe orizontală cu toate structurile similare, eșalonul nostru superior fiind Joint Force Command de la Napoli, până la realizarea capacității operaționale complete.
Revenind la criteriile de selecție, cunoașterea unei limbi străine a contat foarte mult. În plus, experiențele din teatrele de operații au constituit un avantaj pentru cei ce au optat pentru divizia multinațională, deoarece au dovedit un nivel bun și foarte bun de cunoștințe profesionale. Contactul permanent cu colegii noștri din comandament și implicit cu cei din cadrul comandamentelor aliate trebuie să ducă spre coeziune, aspect foarte important într-un mediu de lucru internațional. Într-un stadiu incipient, strict pe partea de interoperabilitate, miza o reprezintă interschimbabilitatea. Este vorba despre abilitatea de a proiecta o forță, de a depăși rapid momentul de integrare și, după 2018, despre posibilitatea de a conduce efectiv în teren forțe care sunt afiliate sau care vor fi un rezultat al procesului de generare a forței la nivel NATO.

- Câteva cuvinte despre transformările ce au apărut sau urmează să se materializeze la capitolul infrastructură...

- Există un plan de modernizare a infrastructurii cazarmei care se întinde pe o perioadă de 4 ani. Prima etapă, care a presupus reabilitarea comandamentului diviziei multinaționale și a spațiilor multifuncționale, implicit securizarea întregii incinte, a fost încheiată. Vechea cazarmă se va transforma treptat, respectând standardele NATO, inclusiv spațiile celor două batalioane care ne sprijină.
Avem și o linie de efort adiacentă procesului de conectare la sistemul de comunicații și informatică NATO concretizată în sistemul static al diviziei multinaționale, aflat în faza de testare. Proiectele prevăd și facilități de servire a mesei, o sală de sport, dar și tot ceea ce înseamnă activități adiacente, cum ar fi, de exemplu, parcul de mașini de luptă, ce trebuie securizat la nivel NATO Secret, pentru a adăposti mijloacele dislocabile ale MND-SE.

- Dincolo de punctele marcate în ierarhia militară, care au completat un itinerariu profesional remarcabil, ce reprezintă această funcție pentru cariera dumneavoastră?

- Este o provocare, pentru că descopăr din mers foarte multe lucruri noi, iar gradul de complexitate al activităților pe care le desfășurăm este specific unui comandament de divizie multinațională, ca element de noutate. Încerc implementarea unui anumit mod de lucru în acest mediu, nu neapărat în defavoarea unei anumite mentalități, în care este accentuată abilitatea de  a-mi exersa calitățile de mentor de pe poziția de comandant. Această funcție îmi oferă prilejul și îmi generează contextul în care pot să fac lucrul la care eu mă pricep cel mai bine, și anume să instruiesc. În acest sens, am o carieră începută în urmă cu 10-15 ani, când am fost implicat în tot ceea ce a însemnat efort de instruire a batalioanelor care s-au dislocat în teatrele de operații. Așadar, instruirea și mentorizarea reprezintă pentru mine principalele puncte din agenda activităților zilnice.
În plus, este pentru prima dată când am în subordine, în afară de unitatea de integrare a forței, o structură similară din Bulgaria. La partea de strategie, de instruire și de comunicare, folosim experiența NFIU din România pentru că e un pic mai simplu de colaborat, în primul rând datorită criteriului de proximitate, dar îi invităm cât putem de des și pe colegii noștri din Bulgaria, în ideea de a se ajunge la un standard comun de evaluare și colaborare, agreat de către cele două nați­uni. Este mult mai simplu pentru mine dacă lucrez cu două unități care au același fel de abordare, respectând însă particularitățile naționale și internaționale, într-o potențială intervenție NATO în sud-estul Europei.
Nu avem nici o problemă astăzi în a fi pe deplin integrați, armonizați și interoperabili, dar și NATO cunoaște foarte multe transformări generate de modificările din situația geopolitică recentă, plecând de la criza din Ucraina, trecând prin toate problemele apărute în urma fluxului de emigranți, până la nevoia de a securiza flancul sudic al Alianței. În mediul academic, sunt foarte multe dezbateri pe aceste teme, dar vom vedea ce decizii va aduce Varșovia în domeniul politico-militar. Schimbarea este continuă, iar prezența celor două structuri NATO pe teritoriul României nu poate decât să ajute și să dinamizeze un proces continuu de adaptare la realitățile cotidiene.

- În 2018, divizia multinațională va declara atingerea capacității operaționale complete. Un termen foarte scurt, un efort pe măsură...

- Procesul de înființare a diviziei multinaționale și a NFIU este unul foarte ambițios, termenele fiind extrem de scurte. Corpul multinațional polonez, care a fost înființat în anul 1999, va fi certificat la capacitate operațională completă în luna mai a acestui an, în cadrul exercițiului Anaconda. Ambiția României este să înființeze, să certifice și să pună la dispoziția NATO un comandament dislocabil în numai trei ani. Din acest motiv, calendarul activităților este foarte accelerat, iar tot efortul de înzestrare, dotare și de pregătire a personalului reprezintă într-adevăr proba unei națiuni.
Prezența diviziei multinaționale aduce un plus de siguranță pentru flancul sud-estic al Alianței, fiind considerată un element înaintat al forțelor NATO, în România.

 

. cap de pagina

Un element înaintat al forțelor NATO în RomâniaRomânia s-a angajat să contribuie la consolidarea structurii de forțe ale NATO prin stabilirea și punerea la dispoziția Alianței a unui comandament de nivel divizie, care va oferi opțiuni suplimentare pentru conducerea misiunilor specifice în zona sudică a flancului estic aliat. Calendarul de implementare a acestui proiect prevede atingerea capacității operaționale inițiale în 2016 și a celei complete în anul 2018.
NFIU - defensivă, echilibru și transparență Înființarea, pe teritoriul României, a unei unități de Integrare a Forțelor NATO nu trebuie interpretată ca o dorință de confruntare, ci mai degrabă ca o simplă adaptare a Alianței la noul mediu de securitate. Conceptul strategic al NATO de la Lisabona, din 2010, ne-a oferit o viziune asupra unei zone euro-atlantice pașnice. Dar, din nefericire, există provocări clare, prezente și active, la adresa păcii și securității. Ca efect, NATO trebuie să evolueze, deși este de netăgăduit faptul că scopul ei rămâne același, păstrându-și atitudinea defensivă. Valorile esențiale ale Alianței nu s-au modificat, doar modul în care vor fi protejate aceste valori s-a schimbat.
Specializarea Logistică, o nevoie stringentăÎncepând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, s-au introdus studiile universitare de licență, cu o durată de 3 ani, specializarea Logistică. Acestea se adresează tinerilor până în 26 de ani care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și își doresc o carieră în domeniu. La momentul actual, sunt școlarizați 11 viitori sublocotenenți, dintre care 6 vor ocupa funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale și 5 la Administrația Națională a Penitenciarelor. Pentru acest an, au fost scoase la concurs 2 locuri pentru Ministerul Administrației și Internelor și 3 pentru ANP.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț