Nr. 37 din 25 aprilie 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicație bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Puncte de vedere


Vârful de lance al instruirii Armatei

- interviu realizat cu generalul de brigadă Gheorghiță VLAD, comandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” -

Colonel Ion PAPALEȚ

upă ceremonia de deschidere a exercițiului „Scorpions Fury 16.II”, din Cincu, comandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre, ne-a vorbit despre proiectele în derulare ale acestei unități de instruire.

- Nu de foarte mult timp ați fost numit comandant la Cincu. Cum v-ați adaptat noilor condiții?
- De la întâi august 2016, de când am fost numit comandant al Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre, eu și personalul din subordine, am coordonat un număr de trei exerciții. Primul a fost „Saber Guardian 2016”, apoi am participat la „Dacia 16”, și acum la exercițiul „Scorpion Fury”, al Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”.
Exercițiul „Dacia 16” a fost condus de către Comandamentul Forțelor Întrunite, iar, pe timpul exercițiului, CILFT-ul a avut posibilitatea să-și îndeplinească toate sarcinile cei i-au revenit pentru validarea Sistemului Național de Simulare. Pentru aceasta, structura noastră a fost desemnată lider.
Drept urmare, cu ocazia exercițiului, am reușit să interconectăm, cu centrul nostru, Centrul de Simulare al Forțelor Aeriene, pe cel al Forțelor Navale, precum și Centrul de Simulare și Jocuri de Război subordonat SMG. Per ansamblu, eu consider că obiectivele exercițiului au fost atinse și, în linii mari, am reușit să facem cooperarea și coordonarea între cele trei categorii de forțe, sub comanda Comandamentului Forțelor Întrunite. Am reușit să obținem o imagine operațională comună pe baza acțiunilor unităților și marilor unități din cele trei categorii de forțe.
Exercițiul „Scorpion Fury”, care este în desfășurare, și la care alături de militarii Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”, acționează militari din trei țări membre NATO și partenere, respectiv militari din Germania, Canada și Republica Moldova, va valida, conceptual, afilierea Brigăzii 2 Infanterie la Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est. De aceea, locțiitorul comandantului Diviziei este prezent la această activitate și, împreună cu directorul exercițiului coordonează acțiunile dintre Batalionul OPFOR (adversarul), din cadrul centrului și Forțele Albastre (Blue Forces), asigurate de către Brigada 2 Infanterie „Rovine”.

- Ținând seama de transformările din Armată, cum se încadrează în acest demers CILFT-ul? Care sunt perspectivele în ceea ce-l privește?
- Suntem, la fel ca întreaga Armată, într-un proces continuu de transformare și adaptare la noile cerințe operaționale ale Alianței, mai ales după deciziile luate la Summit-ul de la Varșovia. CILFT este principalul pilon al Armatei României în definitivarea conceptului de Combined Joint Enhanced Training (Antrenament întrunit pentru îmbunătățirea pregătirii). Astfel, începând cu ianuarie 2017, unitatea se va transforma în Centrul Național de Instruire, de tip Joint cu toate facilitățile necesare, iar prin Rețeaua Națională de Simulare vom reuși să conectăm toate capabilitățile de instruire ale tuturor categoriilor de forțe în așa fel încât militarii români, împreună cu cei din țările partenere, să aibă posibilitatea să se instruiască într-un mediu combinat, multinațional și interagenții. Acest concept presupune o adaptare structurală, una doctrinară, dar și una legată de infrastructura acestui centru.
Pentru aceasta, am început să luăm în subordine Centrele de Instruire Secundară Babadag și Smârdan și mai urmează să treacă în subordinea CILFT și Centrul de Pregătire pentru Luptă Urbană de la Plenița.
Sunt foarte optimist și cred că, în perioada imediat următoare, toate facilitățile de instruire din Armata României, indiferent de categoria de forțe, să fie, cel puțin pe timpul desfășurării exercițiilor, subordonate din punct de vedere operațional acestui centru și să ne putem îndeplini misiunile ca o armată modernă.

- Ținând seama de faptul că acest centru de instruire va arăta cu totul altfel, la ce trebuie să ne așteptăm?
- Plecând de la organizarea structurală, menționez că, începând de anul viitor, o să mai avem în subordine un batalion OPFOR, un batalion de sprijin logistic și un centru de pregătire medicală și psihologică. Vom avea și unele elemente de noutate pentru Armata noastră cum ar fi, de exemplu, un Birou de Apărare Cibernetică care să răspundă provocărilor asimetrice din zilele noastre. CILFT va fi o structură de instruire complet adaptată cerințelor operaționale moderne.
Cu privire la schimbarea doctrinară, pot spune că am început, deja, să ne adaptăm. La nivelul Centrului au fost terminate mai multe proceduri cu privire la: conducerea exercițiilor, la întrebuințarea batalionului OPFOR, la instruirea prin simulare și, nu în ultimul rând, o procedură cu referire la modul de desfășurare a analizelor post-acțiune. Astfel vom putea să asigurăm tuturor comandanților structurilor care vin la instruire instrumentele necesare pentru a face analiza activităților desfășurate, iar aceștia să aibă, în același timp, posibilitatea să-și îmbunătățească tehnicile, tacticile și procedurile de operare pentru viitoarele activități de pregătire.
Legat de al treilea palier, cel al dezvoltării infrastructurii, la această dată avem angajate o serie de proiecte pe diferite programe de finanțare naționale, dar și prin NSIP (NATO Security Investment Program), prin ERI (The European Reassurance Initiative) și prin EFNS (Experimental Flight Management System).
Important este că, până în 2020, Centrul se va dezvolta și va cuprinde poligoane de tragere acoperite, poligoane de tragere pentru mașinile de luptă, o plajă de distrugeri bine organizată și dezvoltată, precum și un poligon de luptă urbană, în primă fază, de nivel companie. Vor fi și mai multe posibilități de urmărire a tragerilor, de corectare a acestora, inclusiv pentru Forțele Aeriene.
Sunt optimist în ceea ce privește realizarea acestor proiecte pentru că finanțarea este asigurată. Cred eu, că până în 2020, acest centru va fi vârful de lance al instruirii Armatei României.

- Ca peste tot, există o mică problemă, cea a personalului. Credeți că veți reuși să atrageți personalul necesar realizării celor planificate?
- Conștientizez faptul că, dacă o să reușim să atragem personalul corespunzător pentru a implementa aceste programe de pregătire, o să fim una din instituțiile de prestigiu din Armată, dar, totodată sunt preocupat de aspectul cointeresării personalului ce trebuie atras aici. Știu că în Cincu, Babadag, Smârdan și Plenița personalul acceptă mai greu să lucreze. Dar, în condițiile în care această viziune se materializează, eu sunt convins, că și autoritățile locale și toate unitățile administrativ teritoriale din jurul facilităților noastre de instruire se vor implica și vor veni în sprijinul Instituției Armatei. Spun asta pentru că prin dezvoltarea infrastructurii din Cincu, în localitățile limitrofe, nivelul de trai s-a îmbunătățit și se va mai îmbunătăți. S-a adus gaz metan, s-au dezvoltat infrastructura rutieră, rețelele de utilități (apă, canal etc). Mai avem în plan aducerea în zonă a unei rețele de curent electric de medie tensiune, construirea unei serii de drumuri care să permită accesul în zonele de instruire ocolind comunitățile pentru a nu le crea neplăceri. Avem un proiect și pe linie de infrastructură feroviară. Sunt foarte multe proiecte și foarte ambițioase.
Să dea Dumnezeu să avem capacitatea necesară și să reușim să atragem oamenii corespunzători pentru a le duce la bun sfârșit!

- Știu că în CILFT sunt militari cu o experiență bogată. Cum vor acționa aceștia, în toate etapele de desfășurare a unui exercițiu, pentru a fi de folos celor ce se instruiesc?
- Ceea ce oferă CILFT nu poate fi replicat în poligoanele de instruire ale unităților luptătoare din garnizoanele de dislocare la pace. De aceea voi începe cu partea de pregătire operațională a exercițiilor. Reprezentanți ai CILFT participă la toate etapele (de planificare) începând cu prima conferință de planificare a exercițiului, pe timpul declanșării și desfășurării activității, precum și pe timpul derulării analizei post-acțiune asigurând, astfel, structurilor militare instruite, toate cunoștințele, echipamentele și capabilitățile necesare, astfel încât, în funcție de lista cu cerințele esențiale pentru misiune și de obiectivele de instruire, pe care și le planifică, pe zile, pe etape, să existe un proces de instruire complet, prin simulare constructivă reală și virtuală. Specialiștii centrului asigură consultanța necesară și orice comandant, din oricare structură luptătoare operațională își poate programa un exercițiu de instruire complex, astfel încât să își valorifice la maximum resursele cu o eficiență operațională deosebită.
Cel mai bun exemplu este cel cu privire la pregătirea unei unități care pleacă în teatrul de operații Afganistan. Una dintre companiile batalionului de manevră are ca sarcină controlul porții principale de intrare în bază. Sunt proceduri foarte complexe pentru recunoaștere, pentru acces, pentru intervenție, inclusiv pentru atunci când atacă o forță ostilă. Aici, în centru, toate aceste proceduri se pot exersa prin simulare virtuală, deoarece am reușit să reproducem exact imaginea unui post de control din Kandahar. A doua companie execută STX, FTX, iar cealaltă poate executa trageri de luptă reale sau să intre în sistemul de simulare.
Cei care sunt în teren se mai pot instrui cu o forță adversă prin intermediul sistemelor MILES I-HITS (Multiple Integrated Laser Engagement System-Initial-Homestation Instrumentation Training System), iar comandantul de batalion se poate instrui prin intermediul sistemului JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) în planificarea operațională și în conducerea acțiunilor trupelor din teren.
Așadar, se pot folosi, în același timp, toate sistemele și, într-o perioadă foarte scurtă de timp, cu resurse umane, materiale și financiare reduse să se atingă capacitatea operațională finală (FOC).
Alt palier, pe care l-am atins, este cel al punerii la dispoziție a echipamentelor și consultanței necesare pentru întrebuințarea acestora. Pe timpul desfășurării exercițiilor, aici, dar și în centrele secundare de instruire, pentru forțele venite la pregătire, răspundem de tot ceea ce înseamnă cazare, hrănire, asigurare cu apă și cu toate cele necesare traiului. De exemplu, numai în garnizoana Cincu (în această bază) avem posibilitatea de a caza peste 620 militari, în containere, în condiții - așa cum ne place să spunem - de trei stele. Avem, tot aici, o capacitate de hrănire de peste 1.500 de persoane, iar începând cu „Scorpions Fury” am declanșat și un program de hrănire care include două feluri întâi, trei feluri doi, bufet cu fructe, cu salate, cu sucuri și cafea la dozator, similar KBR-ului din teatre. Este un program foarte ambițios și sunt optimist în legătură cu faptul că va fi generalizat în toată Armata, în așa fel încât militarii ce se instruiesc să își poată alege din mai multe feluri de mâncare și, în funcție de efort, meniul care li se potrivește mai bine.
Legat de ultima fază a exercițiului, pot spune că avem specialiști care să participe la analizele post-acțiune, similar ca procedură cu toate armatele din NATO. Astfel, putem să le asigurăm comandanților structurilor din Forțele Terestre, și nu numai, toate elementele necesare pentru a-și putea adapta procesul de instruire în viitor, în funcție de lecțiile învățate la exercițiile ce au avut loc în acest centru.
Din feed-back-urile de la marile unități și unități, am realizat că s-au schimbat foarte mult comandanții noștri. Au înțeles rațiunea acestei analize post-acțiune. Au înțeles ce înseamnă o lecție învățată și, ceea ce este cel mai important, au înțeles că trebuie să-și adapteze, în funcție de rezultatele exercițiilor, tehnicile, tacticile și procedurile pentru activitățile viitoare. Am constatat că, inclusiv în teatrele de operații, lecțiile învățate în acest centru se aplică cu success în îndeplinirea misiunilor și că, în ultima perioadă, incidentele din TO s-au diminuat.
Eu cred, din tot sufletul, că acest fapt este un rezultat a ceea ce se întâmplă în aceste locuri de instruire ale CILFT.

 

. cap de pagina

Vârful de lance al instruirii Armatei După ceremonia de deschidere a exercițiului „Scorpions Fury 16.II”, din Cincu, co­mandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre, ne-a vorbit despre proiectele în derulare ale acestei unități de instruire.
Rezultatele se obțin cu trudă și răbdare Pe data de 25 iulie, colonelul Marian Botea a fost numit comandant al Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”. Speranțele erau mari, pe măsura pregătirii și experienței acumulate de-a lungul carierei. La câteva luni după acel moment, domnul colonel ne­a împărtășit din ceea ce și-a propus să realizeze la comanda acestei structuri.
De la soldat la general, priorități și obiective Începând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultății de Comandă și Stat Major a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, s-au introdus studiile universitare de licență, cu o durată de 3 ani, specializarea Logistică. Acestea se adresează tinerilor până în 26 de ani care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare și își doresc o carieră în domeniu. La momentul actual, sunt școlarizați 11 viitori sublocotenenți, dintre care 6 vor ocupa funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale și 5 la Administrația Națională a Penitenciarelor. Pentru acest an, au fost scoase la concurs 2 locuri pentru Ministerul Administrației și Internelor și 3 pentru ANP.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț