Nr. 37 din 25 aprilie 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicație bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Resursele succesului

Exercițiul „Dynamic Front II”

Locotenent-colonel Florin COTEȚ

perioada 26 februarie - 10 martie, un detașament format din 20 de militari aparținând forțelor terestre române, din cadrul Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, a participat, la Centrul de Simulare Multinațional Întrunit (Joint Multinational Simulation Center) din Grafenwoehr, Germania, la exercițiul „Dynamic Front II”.

„DF II”, la care au luat parte aproximativ 1.400 de militari din Cehia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, România, SUA și Turcia, a avut ca scop testarea interoperabilității, antrenarea și evaluarea structurilor de conducere și execuție, în vederea perfecționării tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice privind planificarea și executarea sprijinului prin foc al artileriei la nivel de corp de armată.
După o călătorie de aproape două zile, militarii Brigăzii 8 LAROM au ajuns într-una dintre cele mai mari baze de antrenament din Europa - Grafenwoehr. Deși a parcurs un drum obositor, echipa s-a prezentat cu o stare de spirit entuziastă susținută de ideea provocărilor cărora urmau să le facă față în cadrul exercițiilor de specialitate planificate. Trecând cu ușurință peste disconfortul unui asemenea drum, chiar din primul moment fiecare militar și-a trecut în revistă propriile experiențe din mediul de lucru internațional la care a luat parte, făcând presupuneri și predicții despre cum se va desfășura exercițiul din Germania.
După o primă zi dedicată briefingurilor administrative și operaționale, la care a luat parte comandantul detașamentului împreună cu subofițerul de comandă, dar și acomodării prin care s-au creat condițiile de relaționare între membrii detașamentului și militarii țărilor aliate participante la exercițiu, imaginea asupra „DF II” a prins mai multă culoare și contur.
A doua zi a adus cu sine pregătirea teoretică a exercițiului, concomitent cu antrenarea JCATS (Joint Conflict Tactical Simulation) pentru partea de simulare a activității. În cadrul acesteia, au fost dezbătute aspecte ale scenariului tactic, interoperabilitatea doctrinară US/NATO, precum și provocările legate de cooperarea dintre diferitele națiuni din cadrul Alianței, derivate din diferențele culturale și politicile de securitate specifice fiecărei țări, în scopul dezvoltării și consolidării interoperabilității între națiunile participante.
O altă zi, alte activități! S-a început în forță cu un briefing de orientare a personalului implicat asupra programului zilnic, concomitent cu antrenarea celor din JCATS. S-au pus la punct detaliile privind comunicațiile și cele legate de conexiunile informatice între comandament și structurile instruite. În a doua parte a zilei, s-au continuat dezbaterile cu privire la procesul de analiză a misiunii și stabilirea cursurilor de acțiune. Lăsarea întunericului a prins echipa într-un plin proces de coordonare și cooperare cu partenerii străini, în scopul creșterii interoperabilității și integrării depline în exercițiul „DF II”.
În ziua următoare, comandantul echipei a participat la CUB (Commander Update Brief), în care au fost prezentate și stabilite principalele direcții de acțiune pentru următoarele 24 de ore. Echipa noastră s-a implicat în procesul de targeting la nivelul unui corp de armată și de foc întrunit, pentru definitivarea documentelor de planificare a acțiunilor artileriei. Spre seară, au fost stabilite zonele de manevră, fiind astfel create și îndeplinite premisele de desfășurare a mini-exercițiului de simulare planificat pentru ziua următoare.
La primele ore ale dimineții, au intrat în scenă operatorii JCATS. Au fost introduse zonele de manevră ale brigăzii de artilerie de câmp americane și ale batalionului românesc de artilerie jucate în cadrul exercițiului și au fost inserate în sistem primele ținte. Echipa a așteaptat cu nerăbdare să demonstreze nivelul ridicat de cunoștințe dobândite pe timpul antrenamentelor la care au participat înainte de începerea exercițiului. Executarea misiunilor de foc s-a derulat în paralel cu întocmirea documentelor de conducere a exercițiului „DF II”, planificat să înceapă în câteva ore.
Ziua Z! După un scurt briefing de dimineată, s-a ordonat începerea exercițiului: tot personalul era la stațiile de lucru. Deja în următoarea oră urma să se treacă la angajarea țintelor planificate. În centrul de operații, s-au instalat calmul și seriozitatea, iar profesionalismul a îmbracat atmosfera, demonstrându-se, încă o dată, nivelul de interoperabilitate atins în cadrul Alianței.
În cea de-a doua zi a exercițiului propriu-zis, lupta a continuat conform scenariului stabilit. Echipa a fost integrată în procesul de angajare a țintelor, în conformitate cu Planul de Angajare a Țintelor. Misiuni de foc, manevre și situații tactice – au fost cuvintele-cheie ale zilei.
Tot astfel, până la final, militarii noștri s-au confruntat constant cu noi provocări tactice, care au pus în valoare seriozitatea, determinarea, capacitatea de reacție și de adaptare la situațiile create.
Pe timpul exercițiului, au fost identificate unele lecții, cum ar fi: eficientizarea relațiilor de comandă și control ale artileriei între aliați, continuarea demersurilor de a atinge un nivel acceptabil de interoperabilitate și de armonizare între diferite sisteme de comandă și control ale artileriei, pe de o parte, și între aceste sisteme cu alte structuri și/ sau microstructuri cu care artileria interacționează sau pe care le sprijină (forțele de manevră, protecția Forței, managementul spațiului aerian, forțele pentru operații speciale etc.), pe de altă parte.
Pentru militarii din cadrul Brigăzii 8 LAROM la exercițiu multinațional desfășurat în Germania a fost o experiență unică de a coopera nemijlocit cu personalul comandamentului unei brigăzi de artilerie americane, de a împărtăși cunoștințele și procedurile de întrebuințare a artileriei cu aliații la nivelul unui comandament de corp de armată NATO, respectiv al unei divizii aeropurtate, dar și o oportunitate de a-și exprima profesionalismul, precum și disponibilitatea de a contribui, în final, la asigurarea securității Alianței Nord-Atlantice.

 

cap de pagina

Centrul de Excelență NATO pentru Luptă Montană, la PredealÎn perioada 28-29 martie 2017, Baza de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi” și Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” au primit vizita unei delegații din cadrul Centrului de Excelență NATO pentru Luptă Montană, delegație condusă de locotenent-colonel Drazen Komadina. Din această delegație au mai făcut parte locotenent-colonelul Herbert Krassnitzer și maiorul Igor Brimar.

Elevii de la Breaza au urcat la Batalionul 21 VMÎn data de 21 martie a.c., Batalionul 21 Vânători de Mun­te „General Leonard Mociulschi” a primit vizita ele­vi­­lor de la Colegiul Militar Național „Dimitrie Cantemir”, din Breaza, activ­i­ta­­te cuprinsă în cadrul programului „Ar­ma­­ta, o Școală Altfel”.

Exercițiul „Dynamic Front II” În perioada 26 februarie - 10 martie, un detașament format din 20 de militari aparținând forțelor terestre române, din cadrul Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, a participat, la Centrul de Simulare Multinațional Întrunit (Joint Multinational Simulation Center) din Grafenwoehr, Germania, la exercițiul „Dynamic Front II”.

 

 


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACȚIEI.
Web design ltc Ion Papaleț