Nr. 37 din 25 aprilie 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicație bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Kaki 100%


Speranțe pentru semenii noștri

- Interviu cu domnul general (rtr.) Neculai Băhnăreanu, președintele consiliului director al
Fundației „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinț㔠-

Camelia CONSTANTINESCU

eneralul (rtr.) Neculai Băhnăreanu a avut amabilitatea de a răspunde unor întrebări legate de Fundația „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, prin care am aflat amănunte despre problemele cu care se confruntă, precum și care sunt planurile de viitor ale acestei structuri.

- Ce este și ce reprezintă Fundația „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”?
Sunt general-locotenent (rtr.) Neculai Băhnăreanu, președintele consiliului director al Fundației, și aș vrea să transmit câteva informații legate de activitatea acesteia. A fost înființată în luna mai 2008, la Statul Major al Forțelor Terestre, pentru personalul din această categorie de forțe. Începând din noiembrie 2013, Fundația a devenit o organizație ce are utilitate publică, fiind recunoscută ca atare de Guvernul României prin H.G. 861 din 6 noiembrie 2013. Dacă facem un calcul simplu, ne apropiem de o activitate neîntreruptă de aproape nouă ani, timp în care am funcționat și pentru personalul forțelor terestre; deci, putem spune că am fost un partener loial al forțelor terestre, dar nu numai. Am colaborat și cu alte organizații neguvernamentale, care au același scop, ne-am aflat permanent în legătură cu Comisia pentru probleme sociale din cadrul M.Ap.N. Cel mai bun colaborator al nostru a fost Asociația „Camarazii”, care funcționează pe lângă SMG; am lucrat și cu alte organizații care au același profil de activitate, cum ar fi: „Mareșal Alexandru Averescu” de la Buzău, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Fundația „Ștefan Guș㔠.

- Deci, cui i se adresează Fundația în activitatea ei?
- În linii mari, am anticipat cumva răspunsul. Grupul-țintă pentru Fundație îl reprezintă cadrele militare, personalul civil și membrii familiilor acestora. La începutul activității, principalul grup-țintă au fost militarii răniți în teatrele de operații. Ulterior, perfectându-se legislația, ei au reprezentat pentru noi, din punct de vedere al rezolvării solicitărilor, un obiectiv mai redus și au crescut în importanță cazurile medico-sociale ale celorlalte categorii de militari din forțele terestre. La ora actuală, sunt destul de mulți oameni care apelează la serviciile oferite de Fundație. Însă, aici trebuie să fac o precizare și să reamintesc celor care se adresează Fundației „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” că nu putem să rezolvăm decât solicitările celor care sunt membri ai Fundației. Este o condiție ce trebuie îndeplinită, nu numai la noi, sunt și alte organizații care au aceleași condiții; deci, trebuie să activezi ca membru al Fundației, ca să poți beneficia de ajutoarele pe care le oferă această structură.

- Deci, domeniul de activitate ar fi ajutorul oferit celor cu nevoi ...
- În principal, Fundația are caracter caritabil. Obiectivul ei este rezolvarea nevoilor sociale, medico-sociale ale personalului din forțele terestre și ale membrilor familiilor acestuia. Așa cum este prevăzut în statut, membrii familiei înseamnă soț/soție și copiii. Nu ne-am oprit numai la acest domeniu de activitate, dar am vorbit mai mult despre rezolvarea cazurilor medico-sociale ale personalului, pentru că acesta este cel mai important. Însă, noi mai vizăm și alte direcții de activitate, cum ar fi situația celor care obțin rezultate deosebite în domeniul militar și în învățământ, cei care acționează în domeniul tradițiilor militare. Un obiectiv, l-am numit noi strategic, ar fi problema realizării, în parteneriat cu alte structuri ale M.Ap.N. a unui - i-am zis noi - „cămin-spital”, un așezământ în care seniorii armatei, care nu mai au posibilitatea de a se întreține singuri, să-și ducă traiul de zi cu zi. Obiectivul în sine este foarte costisitor și nu va putea fi realizat decât în colaborare cu alți parteneri și, bineînțeles, cu avizul și aportul direct al M.Ap.N., prin structurile sale de specialitate.

- Tocmai asta vroiam să vă întreb, ca să vă puteți îndeplini aceste obiective, domenii de activitate, care sunt sursele de finanțare pe care le are la îndemână Fundația?
-Atunci când am demarat activitatea, adică înființarea acestei structuri, a acestui ONG, am plecat tocmai de la faptul că actele normative în vigoare, la vremea respectivă, dar și în prezent, nu mai permiteau structurilor militare să folosească bani, fie ei și colectați benevol de la oameni, pentru alte activități decât cele militare. Și atunci, structura cea mai nimerită era una de acest tip. Firește că, la acea vreme, existau niște fonduri adunate, fie pentru intervenții la inundații, la cutremur, aspecte de genul acesta. Erau bani colectați benevol care s-au epuizat repede și atunci a trebuit să ne orientăm către alte surse de finanțare. Dându-ne seama că această contribuție nu poate să creeze un buget care să acopere nevoile noastre (plecând de la o contribuție de 3 lei pe lună, am ajuns la 5 lei), atunci cea mai bună sursă și mai consistentă a devenit acel 2% din impozitul pe venit pe anul precedent, pentru care am creat un program ce se numește „2% este al tău”. Inițial, acest 2% a fost suficient, adică am avut destul de mulți participanți; pe parcurs a apărut concurența, ce s-a dovedit a fi, loială sau mai puțin loială. Nu mă refer la organizațiile menționate până acum, care au cam același obiect de activitate și folosesc banii în mod corespunzător.
Există o serie de asociații și de fundații care nu rezolvă nici un fel de problemă socială sau medicală a militarilor. Spun concurență neloială, pentru că acești bani se duc către aceste structuri.
Aș vrea ca întreg personalul din forțele terestre să cunoască faptul că este nevoie de aproximativ 5.000 de lei pentru rezolvarea unui singur caz, ceea ce înseamnă că 100 de participanți trebuie să contribuie cu cei 2%. Analiza noastră se bazează pe un simplu calcul matematic: noi mergem pe o medie în acest 2% de 50 - 55 de lei de persoană; așadar, 5.000 de lei înseamnă deja 100 de participanți. Sponsori sunt din ce în ce mai greu de găsit, condițiile sunt deosebite și atunci am optat pentru această sursă. Am încercat să găsim și alte surse de venituri. Am realizat campanii pentru soluționarea acestor cazuri. Mi-e greu să vorbesc despre rezultatul acestor campanii, ce s-au desfășurat pentru rezolvarea unor cazuri care erau mult mai costisitoare. Fac apel încă o dată la personalul forțelor terestre, dar nu numai la cei aflați încă în activitate. De anul acesta, au posibilitatea să participe la întregirea fondurilor sau bugetului Fundației și pensionarii, indiferent de mediile din care provin. Fac apel la pensionarii proveniți din forțele terestre: au posibilitatea să completeze formularul 230 cu 2% din impozitul pe venitul din pensii; aceasta ar constitui încă o sursă; ni s-a mai deschis o portiță. Sperăm să fim înțeleși și ajutați din acest punct de vedere. Referitor la întrebarea dumneavoastră, precizez încă o dată faptul că: activitatea Fundației depinde de resursa financiară, depinde de buget; cu cât există mai mulți bani la buget, cu atât vor fi mai multe cazuri rezolvate.

- Cu aceste greutăți financiare, totuși, care sunt rezultatele cu care se prezintă Fundația la aproape 10 ani de la înființare?
- Nu este o perioadă mare de timp, dar, în cei aproape 10 ani de activitate, Fundația a rezolvat în totalitate sau parțial, aproximativ 215 cazuri socio-medicale. Am colectat suma de aproximativ 400.000 lei pentru realizarea acelui proiect, pe care l-am denumit programul „Cămin-spital Sfântul Gheorghe”. Am intervenit financiar pentru rezolvarea unor probleme legate de tradiții.
De la înființare și până în prezent, am participat la diferite activități prilejuite de Ziua Forțelor Terestre. Suntem în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” pentru editarea Revistei „România Eroică”; participăm cu fonduri pentru realizarea fiecărui număr al acestei publicații. Depunem coroane de flori cu diferite ocazii: Ziua Eroilor, Ziua Armatei României, Ziua Forțelor Terestre, dar și cu alt prilej, atunci când suntem invitați de organizatori.
În cadrul proiectului „Mediul trebuie protejat”, am realizat niște programe-pilot desfășurate în câteva unități militare. Este vorba despre amenajări ambientale ce au avut loc la Focșani, Cluj, dar și la București, în cadrul comandamentului Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”. Acordăm anual premii celor mai buni militari, șefilor de promoții din instituțiile militare de învățământ. Am acordat în fiecare an premii la etapa finală a concursului „Soldatul/Subofițerul anului din Forțele Terestre”. De asemenea, i-am premiat și pe cei care s-au evidențiat la olimpiadele școlare naționale sau internaționale. Sunt o serie de realizări care ne onorează și cu care ne mândrim. Revin însă la aceeași idee pe care am formulat-o și la început: numai bugetul ne conduce către rezolvarea numeroaselor probleme și cazuri cu care se confruntă personalul.

- În lumina acestor frumoase realizări și în speranța unui buget mai bun, care sunt proiectele de viitor?
- Fundația are în portofoliu un număr de 12 programe. Despre unele am vorbit, despre altele nu am făcut nici o referire până în prezent. La ora actuală, prioritar pentru Fundație, rămâne programul „Speranță pentru fiecare”, care are ca obiectiv principal rezolvarea sau ameliorarea cazurilor medico-sociale ale personalului. „Mereu împreună”este destinat militarilor cu probleme ce au participat la misiuni în teatrele de operații, în măsura în care aceștia apelează la noi. Nu lipsite de importanță sunt și „Zâmbet de copil” - prin care sunt sprijiniți copiii militarilor decedați sau răniți în teatrele de operații ori pe teritoriul național, care au fost și au rămas în evidența noastră și cărora le acordăm un mic buget cu ocazia diferitelor zile, sărbători naționale sau religioase, cum ar fi Paștele, Crăciunul și, nu în ultimul rând, Ziua Copilului - și „Sfânta Elena”, ce a fost preluat de la forțele terestre și a reprezentat una dintre condițiile care au condus la înființarea Fundației. Am încheiat un protocol cu județul Slatina pentru căminul de la Corabia, unde organizăm o tabără pentru acești copii. Așadar, de șase ani, din cei nouă de funcționare, organizăm această tabără de vară, cu durata de șapte zile.
Cu această ocazie, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu noi și ne-au ajutat să le facem viața cât mai plăcută acestor copii. După cum am afirmat, rămâne ca obiectiv strategic căminul-spital pentru realizarea căruia continuăm să acumulăm fonduri, în procent de 25% din buget, anual; dacă vom fi solicitați de alte structuri care au același obiectiv, vom participa cu plăcere; dacă nu, vom căuta alte structuri cu care să colaborăm în acest program, chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla prea curând. De asemenea, continuăm programul „Eroi au fost, eroi sunt încă”, dedicat sărbătoririi evenimentelor legate de eroii neamului nostru; programul „Tradiții militare”, prin care căutăm să rezolvăm partea financiară a acestor sărbători care țin de Forțele Terestre și nu numai (așa cum spuneam, prin programele de parteneriat, participăm și cu structurile cu care noi avem semnate astfel de protocoale). „Cel mai bun dintre cei mai buni” are ca scop stimularea tuturor celor care obțin rezultate deosebite în învățământ și în activitatea militară. Dacă bugetul ne va permite, vom continua și programul „Mediul trebuie protejat”. De asemenea, nelipsit de importanță și mai puțin costisitor, considerat de noi ca fiind folositor la nivelul structurilor de acest tip din armată, este programul „Împreună suntem mai puternici”, în cadrul căruia vrem să organizăm diferite activități, tip masă rotundă, unde să dezbatem modul în care aceste organizații se pot implica în probleme cu adevărat importante ale celor care își desfășoară activitatea în Forțele Terestre sau chiar în Armata României.

- Domnule general, vă doresc succes în îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse!
- Mulțumim! Aș vrea să închei printr-un apel pe care îl fac către toate structurile din Forțele Terestre. Acestea urmează să primească documente scrise și semnate de la Fundație, prin intermediul SMFT, legate, în principal, de această campanie 2%. De asemenea, aș vrea să precizez faptul că membri din consiliul director al Fundației se vor deplasa în unitățile militare cu scopul de a promova Fundația, de a sta de vorbă cu beneficiarii, dar și cu sponsorii.
Și, pentru că ne aflăm înaintea unei mari sărbători creștine, respectiv, Paștele, dar și a Zilei Forțelor Terestre, vreau să urez tuturor Sărbători fericite, multă sănătate și la cât mai mulți membri și la cât mai mulți bani pentru tot ceea ce noi putem realiza pentru personalul Forțelor Terestre!

 

cap de pagina

Kaki 100 Speranțe pentru semenii noștri Generalul (rtr.) Neculai Băhnăreanu a avut amabilitatea de a răspunde unor întrebări legate de Fundația „Sfân­tul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Bi­ru­in­ță”, prin care am aflat amănunte despre problemele cu care se confruntă, precum și care sunt planurile de viitor ale aces­tei structuri.
Kaki 100 Batalionul 229 Sprijin Logistic, o unitate cu tradiții Întrucât ne aflăm în era informației și a di­seminării acesteia cu viteze care acum zece ani, păreau desprinse din me­diul Science-Fiction, cred că trebuie să acordăm un rol foarte important modului în care in­formația este concepută și apoi transmi­să de la nivelul liderului la cel al subordonaților. Acest lucru trebuie realizat astfel încât să se îndeplinească cel puțin două condiții principale: prima este res­pec­tarea principiului „nevoia de a cu­noaș­te” atât pentru a evita excesul de informație, cât și pentru a respecta prevederile regulamentare privind informațiile clasificate, iar a doua condiție este diseminarea la timp a informației pentru evitarea a ceea ce noi numim în jar­gon „radio-șanț”. În același timp, informația trebuie adaptată la audiență, iar acest lucru va garanta înțelegerea pe deplin de către tot personalul a misiunii primite.

Kaki 100 Platinum Eagle 17.1, un mod de acțiune similar și sincronizatÎn perioada 20 februarie - 1 martie a.c., s-a desfășurat mo­­dulul de pregătire „Platinum Eagle 17.1” din cadrul exer­­­ci­­țiului Black Sea Rotational Force 17 (BSRF 17), la care au participat aproximativ 400 de militari din 8 țări - Bul­­garia, Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Ro­mâ­­nia, Slovenia, Ucraina și Statele Unite ale Americii. BSRF-17 este un exercițiu anual, condus de Comanda­men­tul Forțelor Infanteriei Marine ale SUA care sunt dis­lo­­cate în Europa și Africa, ce se desfășoară în zona Mării Ne­gre, în Balcani și în regiunea Caucazului.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiția indicării cu exactitate a numărului și a datei apariției publicației.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț