Nr. 37 din 25 aprilie 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Repere în cotidian

Coeziunea cercetaşilor creionează coordonate rectangulare

Colonel Ion PAPALEŢ

ubunităţile de cercetare din Brigada 1 Mecanizată „Argedava” au participat, în perioada 27.02 -10.03.2017, la instruirea practică din tabăra de munte, organizată în zona Dihamul militar, din Masivul Bucegi.
Programul zilei de instrucţie s-a desfăşurat pe durata a 10 ore, iar caracterul acesteia a fost de tip „flexibil-integrator”. Instrucţia s-a executat plecând de la simplu la complex, iar gradul de dificultate a temelor şi exerciţiilor, precum şi efortul depus de către militari au crescut progresiv. Nivelul maxim a fost atins, în ultimele două zile de tabără, pe timpul marşului tactic, atunci când au fost parcurşi 60 de kilometri în numai două zile.

În prima săptămână, vremea a ţinut cu militarii, iar stratul de zăpadă a permis, dimineaţa, desfăşurarea orelor de instrucţie pe schiuri. După masa de prânz, s-au executat: instrucţia topografică, instrucţia sanitară, instrucţia pentru apărarea CBRN şi instrucţia tactică de specialitate. În a doua săptămână, când militarii începători aveau deprinderile de schiori formate, s-au executat instrucţia tactică de specialitate, combinată cu orele de instrucţie pe schiuri, dimineaţa, iar după-amiaza au continuat acelaşi tip de pregătire ca în prima săptămână.
Temele executate în cadrul instrucţiei tactice au avut ca obiectiv formarea, aprofundarea sau menţinerea aptitudinilor necesare personalului din structurile de cercetare pentru inserţia prin rămânere în adăpost improvizat de nivel pluton, cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă, cu respectarea disciplinei de zgomot şi lumină, cu asigurarea măsurilor de observare-cercetare, cu asigurarea odihnei şi menţinerea capacităţii de luptă de către un detaşament întrunit, constituit, prima dată, din cercetaşii Batalionului 2 Infanterie, Batalionului 495 Infanterie, Companiei 377 Apărare CBRN, Batalionului 117 Sprijin Logistic. Apoi, au urmat militarii cercetaşi de la Batalionul 114 Tancuri, de la Batalionul 113 Artilerie şi de la Compania 118 Cercetare. Adversarul, pentru fiecare serie, a fost „asigurat” de către partea cealaltă - cea care nu se „ascundea”.
În zilele de 8 şi 9 martie, conform programului, a fost planificat un exerciţiu de tip STX, de nivel pluton/grupe, care avea ca temă „cercetarea trupelor de desant aerian/ aeromobile folosite de către inamic în adâncimea dispozitivului propriu. Pe timpul exerciţiului, în vederea atingerii obiectivului propus, militarii cercetaşi au executat, în fiecare zi, câte un marş tactic de 30 de kilometri.
Pe timpul documentării, într-o pauză, pentru a mă lămuri asupra a ceea ce făceau militarii, am reuşit să am o mică discuţie cu cei care asigurau comanda sub-unităţilor participante. Astfel, mi-am făcut o imagine asupra obiectivelor pe care le-a urmărit fiecare.
Locotenentul Ionuţ Vasile, şeful cercetării la Batalionul 495 Infanterie, spunea că i s-a părut important de urmărit „perfecţionarea deprinderilor militarilor în planificarea resursei avute la dispoziţie, în organizarea şi conducerea acţiunilor de cercetare la nivel tactic, în teren muntos-împădurit, iarna, cu utilizarea schiurilor pentru deplasare”.
Comandantul Companiei 118 Cercetare, locotenentul Florentin Neagoe „am căutat să ne perfecţionăm deprinderile de folosire a caracteristicilor de mascare ale terenului pentru executarea acţiunilor de cercetare de către grupele dotate cu schiuri, în condiţiile oferite de zona montană”.
Reprezentantul Batalionului 114 Tancuri, locotenentul Valentin Ghilac, comandant pluton, a avut ca scop să perfecţioneze deprinderile subordonaţilor în „verificarea unor informaţii despre natura obiectivelor importante din zona de munte, precum căile de comunicaţie rutieră, podurile, tunelele, viaductele, obiectivele izolate”.
Plutonierul-major Viorel Anton, înlocuitor la comanda plutonului de cercetare al Batalionului 2 Infanterie, a ţinut să precizeze că „am fost preocupat de antrenarea militarilor mei în ducerea traiului în condiţii de izolare, precum şi de pregătire a lor cu privire la procurarea, prepararea şi conservarea hranei de origine animală şi vegetală, iarna, în teren muntos-împădurit”.
Reprezentantul chimiştilor, plutonierul Jan Răceală, înlocuitor la comanda unui pluton din Compania 377 Apărare CBRN, mai vorbăreţ decât ceilalţi, spunea: „Un cercetaş chimist rezolvă problemele de cercetare a terenului pe shiuri numai atunci când, chiar nu se mai poate folosi de tehnica auto. Iar atunci când face aşa ceva şi temperaturile sunt foarte scăzute, timpul de răspuns este foarte mare... Am fost interesat să învăţăm cum să ne construim adăposturile improvizate, folosind materialele specifice din zonă; ne-am dezvoltat şi perfecţionat, de asemenea, deprinderile şi abilităţile în mascarea lor. A fost o experienţă necesară şi... chiar plăcută”.
În vederea asigurării necesarului de calorii pentru refacerea după efortul depus, dar şi pentru că spaţiile cabanei Diham au permis, hrănirea s-a executat în regim popotă-contracost. Aşadar, şeful de popotă, plutonierul-major Lucian Antemir, împreună cu bucătarii, maistru-militar Marian Constantin şi soldatul Marian Ioniţă, au pregătit mâncarea „ca la mama acasă” - foarte bună şi îndestulătoare.
Plutonierul-major Antemir, la un moment dat, spunea că „realizarea coeziunii subunităţilor de cercetare de aici începe, din bucătărie”.
Plutonierul-adjutant Florin Şain, subofiţer de stat major în comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate, a urmărit ca militarii „să-şi dezvolte rezistenţa fizică şi psihică şi să fie în măsură să ducă acţiuni neîntrerupt, în condiţii grele de stare a vremii; să poată să execute marşuri pe distanţe medii cu folosirea hărţii şi a busolei pentru orientare; să utilizeze schiurile şi rachete de zăpadă în condiţii de teren contaminat, cu folosirea mijloacelor de protecţie individuală, progresiv, până la trei ore continuu”. Pe timpul marşurilor a observat „reacţia militarilor la căderea în ambuscadă, precum şi modul de organizare a activităţilor pentru ieşirea din această formă de luptă”.
Comandantul taberei cercetaşilor de la Diham, maiorul Vasile Cuculea, şeful cercetării la Batalionul 114 Tancuri a încheiat discuţia precizând: „Am dat posibilitatea comandanţilor de subunităţi şi şefilor S2 să îşi poată conduce şi instrui structurile în funcţie de specificul şi misiunile unităţii de la care vin, urmărind, în acelaşi timp, o serie de obiective generale, precum dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor elementelor de cercetare de a determina cu rapiditate şi precizie locul obiectivelor situate în teren muntos-împădurit, iarna; transpunerea lor pe hartă şi raportarea acestora prin metoda coordonatelor rectangulare; antrenarea în acordarea primului ajutor în caz de fracturi, plăgi împuşcate, intoxicaţii alimentare, degerături; deplasarea pe schiuri cu respectarea disciplinei de zgomot şi întocmirea unui raport de cercetare integrat. S-a acţionat constant pentru respectarea măsurilor de protecţia mediului, pentru respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, precum şi pentru respectarea normelor de sănătate şi siguranţă în muncă.
Cu această ocazie, vreau să transmit mulţumirile noastre, pentru sprijinul acordat, personalului care administrează cabana Diham şi implicit Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”, pentru punerea la dispoziţie a spaţiilor de cazare şi de preparare a hranei, precum şi pentru asigurarea unor materiale necesare instrucţiei pe schiuri.”

 

cap de pagina

În linia întâi Jurnal de cazarmă: Cronica unei zile de instrucţie Joi, 6 aprilie, a fost ziua în care foştii mei colegi din cadrul Companiei Comunicaţii şi Informatică, alături de militarii Companiei Apărare CBRN şi Companiei Sprijin, din cadrul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, au executat trageri de luptă cu armamentul din dotare, în Poligonul „Coada Izvorului”. De altfel, o zi obişnuită, planificată şi prinsă în Planul cu principalele activităţi ale unităţii, dar nu şi pentru mine care am vrut să scot în evidenţă ceva interesant surprins într-un stop-cadru de instrucţie, ajutat de noile mele arme non-combat, un reportofon şi o cameră foto destul de performantă. Ultimele detalii, ce au caracter de accesorii, explică şi de ce am folosit, chiar de la început, sintagma „foştii mei colegi”. .

Eveniment Faţă în faţă cu agenţi chimici de război La sediul Centrului de Cercetare Știinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie a avut loc joi, 16 martie, o prezentare a capabilităţilor laboratoarelor acestei structuri şi a modului de implicare a specialiştilor în activitatea de reachback (expertiză, suport ştiinţific şi operaţional) în sprijinul NATO, pe linie CBRN.
Programul a cuprins şi un exerciţiu tactic al specialiştilor militari care au demonstrat capabilităţile mobile de sprijin ale Centrului, puse la dispoziţia NATO, prin intermediul grupului JCBRN CoE (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence).

Repere în cotidian Coeziunea cercetaşilor creionează coordonate rectangulareSubunităţile de cercetare din Brigada 1 Mecanizată „Argedava” au participat, în perioada 27.02 -10.03.2017, la instruirea practică din tabăra de munte, organizată în zona Dihamul militar, din Masivul Bucegi.
Programul zilei de instrucţie s-a desfăşurat pe durata a 10 ore, iar caracterul acesteia a fost de tip „flexibil-integrator”. Instrucţia s-a executat plecând de la simplu la complex, iar gradul de dificultate a temelor şi exerciţiilor, precum şi efortul depus de către militari au crescut progresiv. Nivelul maxim a fost atins, în ultimele două zile de tabără, pe timpul marşului tactic, atunci când au fost parcurşi 60 de kilometri în numai două zile.

 COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal şi nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleţ