Nr. 41 din 12 mai 2019
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Repere în cotidian

Femeia, eterna poveste

Plutonier-adjutant Dragoş IORDANA

mii şi mii de ani, lumea a slăvit femeia, aşa cum este ea. Copilă, adolescentă rebelă, mamă dedicată, bunică - izvor de înţelepciune, soră - prieten bun, amică - umăr pentru plâns. Zeiţă - aducătoare de lucruri bune, dar şi pedepsitoare a relelor, Gorgonă împietritoare, Oracol, vasală şi vestală, atotstăpânitoare şi suflet supus, dar, mai presus de toate, Maică Precistă a lui Dumnezeu, făuritoare de OM.

Neîndemânatici, oamenii cavernelor au zugrăvit-o pe pereţii peşterilor, antichitatea a dus-o la un cu totul alt nivel, esteţii Renaşterii au întruchipat-o în Mona Lisa, avutul Leonardo da Vinci înconjurând-o cu un mister nedescifrat până astăzi, pauperul Michelangelo Buonaroti dându-i măreţia suferinţei în a sa Pieta, Honore de Balzac, cel care considera că „fericirea este poezia femeilor” i-a cântat vârsta împlinirii depline, Napoleon Bonaparte şi Adolf Hitler au avut suportul unor femei extrem de puternice, Rabindranath Tagore ne spunea că „bărbaţii creează prin imaginaţie, însă femeile creează prin iubire”, iar Sfântul Ioan Gură de Aur afirma că „nimeni nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, decât femeia de lângă el”!
A fost sacrificată şi s-a sacrificat în numele a nenumărate idealuri, a suferit alături de copii, fiind mamă şi tată cât timp bărbatul îi era plecat la luptă în toate zările, a cântat, a sădit, a cules, a cărat cu fiinţa-i puţină, a răzbit, dar, cel mai important, a fost şi este cea care dă viaţă.
La început, a stat în umbra bărbatului, cu stoicism, de multe ori nedându-i-se adevărata măsură a valorii, apoi, în ani şi ani, a început să fie din ce în ce mai aproape de bărbaţii din viaţa ei, soţ, copii, părinţi, devenindu-le sprijin şi sfătuitor de preţ.
În numele ei şi pentru ea, s-au ridicat, dar şi dărâmat cetăţi, castele, chiar şi imperii. I-au fost dedicate ode, imnuri, a fost sculptată şi pictată în mii şi mii de capodopere, de către toţii artiştii lumii, fiind temelia atâtor frumoase începuturi! Hera, Venus din Milo, Cleopatra, Teodora a Bizanţului, Elisabeta I, Maria Antoaneta, Ioana D`Arc, Regina Maria, Eva Peron, Maica Tereza, Indira Ghandi, Marie Curie, precum şi atât de multe altele ne-au populat, de-a lungul mileniilor, mitologia, realitatea, credinţa, esteticul, viaţa universală.
Gabriel Garcia Marquez spune femeii: „Dacă aş ştii că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind, te-aş îmbrăţişa foarte strâns şi l-aş ruga pe Dumnezeu să fiu păzitorul sufletului tău. Dacă aş ştii că asta ar fi ultima oară când te voi vedea ieşind pe uşă, ţi-aş da o îmbrăţişare, un sărut şi te-aş chema înapoi să-ţi dau mai multe. Dacă aş ştii că acestea ar fi ultimele minute în care te-aş vedea, aş spune „te iubesc” şi nu mi-aş asuma, în mod prostesc, gândul că deja o ştii!”. Oare câţi dintre noi am putea-o măcar gândi, dacă nu a o exprima în acest minunat fel? Căci de simţit, cu siguranţă, o simţim mulţi dintre noi.
În ţara noastră au scris istoria femei precum Doamna Chiajna - femeia ce a condus o armată în război, Ecaterina Teodoroiu - eroina de la Jiu, Regina Maria - prima femeie membră a Academiei Franceze de Arte Frumoase, Alice Voinescu - prima femeie doctor în filozofie la Sorbona, Elisa Leonida Zamfirescu - prima femeie inginer din Europa, Ana Aslan - deschizător de drumuri în domeniul gerontologiei şi geriatriei, Elisabeta Rizea - simbol al rezistenţei anticomuniste, Maria Tănase - regina cântecului românesc, Nadia Comăneci - copilul primului „10” din istoria gimnasticii şi multe, multe altele…
Astfel, putem spune că suntem o naţiune norocoasă, acest popor atât de divizat şi chinuit în timpuri, având parte de binecuvântarea talentului, muncii şi determinării celor care ne sunt, întotdeauna, aproape!

Femeia, egala bărbatului
Mama mea a fost cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Tot ceea ce sunt îi datorez mamei mele. Atribui succesul meu în viaţă educaţiei morale, intelectuale şi fizice primite de la ea.
George Washington
Ca şi cum toate calităţile, realizările, performanţele enumerate mai sus nu ar fi fost de ajuns, ci chiar şi prisosit, doamnele sufletelor noastre au ales şi mai mult: să ne apere, fie şi cu preţul vieţii, aşa cum jură, la începutul carierei FEMEIA MILITAR.
În ziua de azi, femeia militar ocupă funcţii complexe, de la prima, până la cea mai de sus treaptă a ierarhiei. Fie că îşi face datoria în postul de pază, are grijă de sănătatea colegilor, atât în ţară, cât şi în teatrele de operaţii, ca sanitar sau medic, sau îşi însoţeşte colegii în patrule, pe front, transmite mai departe cunoştinţele, ca profesor, în centrele de învăţare a limbilor străine, ajută, ca psiholog, la depăşirea tuturor problemelor de gen, femeia este alături de noi. Comandant de pluton, de companie, şef de birou, formator, jurnalist de război, purtător de cuvânt, femeia dă un plus de valoare vieţii militare.
Sunt femei ce activează în cadrul Poliţiei Militare, femei luptător, femei care fac salturi cu paraşuta, femei care ocupă locurile fruntaşe la concursurile tematice, femei ce lucrează pe hartă, femei controlor de zbor, femei - personal navigant. Aşadar, mai este ceva ce nu poate face femeia?
Deşi privite la început cu scepticism şi rezerve, femeile au reuşit să se impună în sistemul militar prin dorinţa permanentă de autoperfecţionare şi de a fi mai bune. Astfel, au început să figureze şi în cadrul detaşamentelor care execută diverse ceremoniale şi demonstraţii militare, să facă parte din compunerea fanfarelor militare şi din echipajele de pe navele aflate pe mările şi oceanele lumii.
Colegele noastre participă la lupta directă, în teatrele de operaţii, multe dintre ele lăsându-şi acasă familia, copii, soţi, părinţi şi parcurgând etapele premergătoare plecării în misiuni. După aproape un an de absenţă, an în care dau măsura priceperii lor şi îşi testează capacităţile la nivel maxim, femeile militar se întorc acasă şi nu au timp de odihnă. Se grăbesc să umple golurile lăsate în sufletele celor dragi şi să îşi reia viaţa de la capăt, reînnodând cu eforturi mari ceea ce s-a rupt, în tot acest timp.
Astfel, Adrian Păunescu scrie: „Şi brusc am înţeles că fără tine/ Nici eu în toate minţile nu sunt/ Să fug şi să mă-ntorc aici îmi vine/ Să îmi mai aflu locul pe pământ/ Atât de grabnic mi-ai intrat în sânge/ Atât de mult trăieşti în sinea mea/ Încât şi zgâriindu-mă aş plânge/ Temându-mă că-n stropi te pierd cumva - Şi brusc am înţeles că fără tine/ Eu însumi mor şi nu pot învia/ Deşi am fost născut, cum ştii prea bine/ Ca să te apăr şi-mpotriva ta.”
Atât de fru­moasă e FEMEIA, încât, la începutul ei astronomic, la echinocţiu, Primăvara a unit ziua cu noaptea, făcându-le egale, pentru a se bucura în aceeaşi măsură de fiinţa ei!
Făcând faţă cu brio lumii paralele, celei militare, societăţii civile, femeile militar arată că vor, că ştiu, că pot!
La Mulţi Ani, doamne ale instituţiei noastre!
La Mulţi Ani, tuturor femeilor din viaţa noastră!

Eveniment Platinum Eagle 19.1 În perioada 12 - 21 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag, judeţul Tulcea, s-a desfăşurat modulul de pregătire „Platinum Eagle-19.1”, o secvenţă în cadrul exerciţiului multinaţional Black Sea Rotational Force -19 (BSRF-19). BSRF este un exerciţiu anual, condus de Comandamentul Forţelor Infanteriei Marine Americane dislocat în Europa şi Africa, care se desfăşoară în zona Mării Negre, în Balcani şi în regiunea Caucazului. Activitatea are drept scop creşterea nivelului de interoperabilitate, prin antrenarea în comun a militarilor, în vederea participării la operaţii de menţinere a păcii şi de contrainsurgenţă.

Repere în cotidian Femeia, eterna poveste În mii şi mii de ani, lumea a slăvit femeia, aşa cum este ea. Copilă, adolescentă rebelă, mamă dedicată, bunică - izvor de înţelepciune, soră - prieten bun, amică - umăr pentru plâns. Zeiţă - aducătoare de lucruri bune, dar şi pedepsitoare a relelor, Gorgonă împietritoare, Oracol, vasală şi vestală, atotstăpânitoare şi suflet supus, dar, mai presus de toate, Maică Precistă a lui Dumnezeu, făuritoare de OM.

 COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal şi nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleţ