Nr. 41 din 12 mai 2019
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

În linia întâi


Brigada 1 Mecanizat㠄Argedava” - 110 ani de istorie

Plutonier Cristian ALDESCU

1 aprilie 1909, prin înaltul Decret 1459, lua ființă Regimentul 36 Infanterie „Vasile Lupu”, cu reședința la Constanța. S-a distins în Războiul Balcanic din 1913, moment în care Drapelul de luptă a fost decorat cu medalia „Trecerea Dunării”, iar o parte din personalul unității cu medalia „Avântul Țării”. A participat eroic în 1917 la luptele de apărare împotriva armatei germane, într-un sector de apărare la sud de Mărășești.

După încheierea Primului Război Mondial, regimentul a executat misiuni de pază a frontierei cu Bulgaria în zona Turtucaia și între sfârșitul anului 1940 și vara anului 1941 a trecut printr-un amplu proces de modernizare și reorganizare. În ziua de 28 august 1942, Regimentul 36 Infanterie „Vasile Lupu” a primit ordin de îmbarcare în gara Cernavodă de unde a început deplasarea spre frontul de Est. După debarcarea în gara Stalino, la 17 septembrie, a continuat marșul pe jos pe o distanță de aproximativ 500 de km, intrând în poziții de apărare, cu misiunea de a interzice pătrunderea inamicului pe direcția Kotovski, Bliskoi. Luptele grele și dârze, duse împotriva atacurilor masive cu tancuri și infanterie și în condiții aspre de iarnă au continuat, și ca urmare a pierderilor mari suferite (au supraviețuit doar 610 militari), regimentul a trecut pentru refacere în raionul localității Kamenko. Ulterior, a continuat deplasarea spre zona Transnistriei, iar, la 5 septembrie 1943, s-a retras în dispozitivul de acoperire a Dobrogei în apărare, pe litoral. Începând cu septembrie 1944, a participat la luptele pentru eliberarea Transilvaniei în zona localității Carei. La finele celui de-Al Doilea Război Mondial, Regimentul 36 Infanterie „Vasile Lupu” a fost desființat în 1947 și s-a reînființat în 1959 la ordinul Marelui Stat Major. La data de 30 octombrie 1990, a luat ființă Regimentul 36 Infanterie Marină prin reorganizarea Regimentului 36 Mecanizat „Vasile Lupu”, iar, începând cu 2 aprilie 1994, a trecut la constituirea comandamentului Brigăzii 36 Apărare Litoral. Începând cu data de 1 februarie 1995, ia ființă Brigada 36 Infanterie Moto prin reorganizarea Brigăzii 36 Apărare Litoral, având garnizoana de dislocare la pace în Mihail Kogălniceanu. În anul 2001, în urma reorganizării Brigăzii 34 Mecanizată și a Brigăzii 36 Infanterie Moto, se înființează Brigada 36 Mecanizată Teritorială, redenumită în vara aceluiași an Brigada 34 Mecanizată Teritorial㠄Vasile Lupu” cu sediul în localitatea Mihail Kogălniceanu. La 1 iunie 2005, în urma unei dispoziții a Statului Major General, apare Brigada 34 Infanterie Ușoar㠄Vasile Lupu” cu sediul la Clinceni prin reorganizarea Brigăzii 34 Mecanizată Teritorial㠄Vasile Lupu”, a Brigăzii 2 Parașutiști și a Brigăzii 1 Mecanizată Teritorială. Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. S-47 din 28.04.2009, consemnează transformarea Brigăzii 34 Infanterie „Vasile Lupu” în Brigada 1 Mecanizată pe perioada lunilor august-septembrie 2009. Din luna noiembrie 2009, Brigada 1 Mecanizată a funcționat în incinta cazărmii 1359 Clinceni, iar începând cu luna octombrie 2010, a fost redislocată în cazarma 1137 Olteniței-București. În baza aprobării ministrului apărării naționale, în data de 01.10.2010, Brigada 1 Mecanizată a primit denumirea onorific㠄Argedava”. Din anul 1995 și până în prezent, unitățile subordonate brigăzii au participat la numeroase misiuni internaționale în Angola, sau în teatrele de operații din Afganistan și Irak, culminând cu perioada iunie 2011 - ianuarie 2012, atunci când, sub comanda comandantului brigăzii, colonel Marius Harabagiu, aproximativ 1.400 de militari din comandamentul brigăzii, Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni” și Batalionul 495 Infanterie „Căpitan Ștefan Șoverth” au participat la misiunea ISAF în teatrul de operații Afganistan, aflându-se sub controlul operațional al Comandamentului Combined Team Zabul, pentru Operații NATO.
„Grupă, pentru luptă!”. O auzi în mai toate unitățile, într-o zi obișnuită de instrucție. Planuri cu principale activități, planificări, trageri de antrenament, exerciții de alarmare, misiuni executate în țară sau în teatre de operații, etc... Toate aceste elemente se îmbină pentru ca acel lider de la baza ierarhiei să ordone scurt: „Grupă, pentru luptă!”. O comandă actuală, și totuși una puternic ancorată în istoria armatei române. Ce te face, ca subordonat, să încerci să execuți toate ordinele primite „întocmai și la timp”? Legile și regulamentele militare? Sancțiunile sau recompensele? Sunt convins că și ele au rolul lor în corecta funcționare a întregului sistem militar, dar sunt la fel de convins c㠄ne mână în lupt㔠mândria de a fi continuatorii marilor eroi ai neamului, a celor ce au adus independența acestei țări prin jertfă, a tuturor militarilor ce au făcut parte din Armata României în decursul istoriei.
Luni, 1 aprilie 2019, în curtea cazărmii Brigăzii 1 Mecanizat㠄Argedava” este zarvă mare. Îți dai seama că e zi de sărbătoare de când ajungi la punctul de control, după felul în care lucește mozaicul de pe podea, lustruit cu sârg în prealabil de cei desemnați cu înfrumusețarea cazărmii pentru primirea unor oaspeți distinși. Se împlinesc azi 110 ani de la înființarea brigăzii și, în onoarea tuturor celor ce au activat sub Drapelul de luptă al acestei unități, totul trebuie să fie perfect. Foști comandanți ai brigăzii, ofițeri și subofițeri activi sau în rezervă, personal civil contractual sau gradați și soldați profesioniști, toți au răspuns prezent invitațiilor trimise de conducerea actuală a Brigăzii 1 Mecanizat㠄Argedava”. Înainte de începerea festivității, comandantul brigăzii, colonel Valentin Brânzei ne-a adresat câteva cuvinte: „Aniversăm astăzi 110 ani de existență. Este o plăcere deosebită pentru noi să sărbătorim o vârstă atât de frumoasă, să avem o istorie atât de bogată și să preluăm tradițiile de luptă ale unei unități de elită a Armatei României, Regimentul 36 Infanterie „Vasile Lupu”. Toate împlinirile de până acum ale brigăzii pe care o comand nu ar fi putut fi realizate fără implicarea, devotamentul și profesionalismul ofițerilor, subofițerilor, a maiștrilor militari, a soldaților și gradaților voluntari din Brigada 1 Mecanizat㠄Argedava”. Le mulțumesc tuturor militarilor pentru efortul depus în vederea propășirii acestei mari unități. La mulți ani Brigada 1 Mecanizat㠄Argedava”!”.
Efectivele unităților subordonate, precum și cele ale comandamentului brigăzii așteaptă aliniate, pe platou, începerea festivităților. Nu îmi pot lua ochii de la mănușile și eșarfele albe cu care s-au echipat actorii principali ai acestei zile, cei ce vor defila încolonați în urma Drapelului de luptă, atât de galonat și, cu siguranță, atât de iubit de toți cei prezenți astăzi în calitate de invitați. Activitățile se succed într-o ordine deplină, ostășească. Introducerea Drapelului de luptă în formație, intonarea imnului de stat, primirea și darea onorului comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica” general-maior Gheorghiță Vlad. După nelipsita ceremonie religioasă, actualul comandant al Brigăzii 1 Mecanizat㠄Argedava”, colonel Valentin Brânzei, înmânează diferite plachete și diplome celor mai merituoși dintre subordonați, dar și foștilor comandanți ai brigăzii prezenți la ceremonial. În alocuțiunile ce au urmat, foștii comandanți au făcut o incursiune în timp, amintind fiecare realizările Marii Unități din perioadele în care aceasta era sub comanda dumnealor și au urat succes actualului comandant și întregului colectiv subordonat. La încheierea ceremoniei, comandantul Diviziei 2 Infanterie ne-a declarat: „Ca de obicei, revin cu emoții în această garnizoană și în cazarma de dislocare la pace a Brigăzii 1 Mecanizat㠄Argedava”. Aceasta parcurge o perioadă de operaționalizare, pentru că ne pregătim să trimitem un alt detașament în teatrul de operații Afganistan și eu cred că militarii sunt deja pregătiți și vor face față acestor provocări. Sunt emoționat pe măsura tradițiilor pe care le celebrăm astăzi. 110 ani de la înființare, Brigada 1 Mecanizată fiind continuatoarea Regimentului 36 Infanterie, înființat la 1 aprilie 1909. O tradiție extraordinară, o tradiție de luptă încercată în Primul și Al Doi­lea Război Mondial, probată de-a lungul tuturor misiunilor executate în teatrele de operații Angola, Irak, Afganistan. Sunt mândru că am comandat această unitate cu o carte de vizită impresionantă.”
Pe platoul unității s-a instalat deja liniștea. A rămas o singură subunitate, un pluton al Batalionului 495 Infanterie. Comandantul plutonului își felicită oamenii din subordine pentru felul în care au defilat. Văd chipurile militarilor luminate de cuvintele omului ce îi comandă. Sunt mulțumiți. Freamătul luptelor Regimentului 36 Infanterie s-a aciuat parcă într-o simplă manevră de instrucție de front. „Pluton, drepți! La dreap-ta!”. Aparatul foto zâmbește într-un ultim omagiu al celor ce au fost. „Un cântec istoric ne-aduce aminte...”.

 

Eveniment Platinum Eagle 19.1 În perioada 12 - 21 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag, județul Tulcea, s-a desfășurat modulul de pregătire „Platinum Eagle-19.1”, o secvență în cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force -19 (BSRF-19). BSRF este un exercițiu anual, condus de Comandamentul Forțelor Infanteriei Marine Americane dislocat în Europa și Africa, care se desfășoară în zona Mării Negre, în Balcani și în regiunea Caucazului. Activitatea are drept scop creșterea nivelului de interoperabilitate, prin antrenarea în comun a militarilor, în vederea participării la operații de menținere a păcii și de contrainsurgență.

Repere în cotidian Femeia, eterna poveste În mii și mii de ani, lumea a slăvit femeia, așa cum este ea. Copilă, adolescentă rebelă, mamă dedicată, bunică - izvor de înțelepciune, soră - prieten bun, amică - umăr pentru plâns. Zeiță - aducătoare de lucruri bune, dar și pedepsitoare a relelor, Gorgonă împietritoare, Oracol, vasală și vestală, atotstăpânitoare și suflet supus, dar, mai presus de toate, Maică Precistă a lui Dumnezeu, făuritoare de OM.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț