Nr. 40 din 31 august 2018
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

În linia întâi


„Argedava 18” - demonstrație de forță cu final planificat

Daniela DUMITRAȘCU

perioada 18-29 iunie, în poligonul Babadag a avut loc Argedava 18, un exercițiu întrunit, de instrucție tactică în teren, planificat și condus de Brigada 1 Mecanizată ,,Argedava”.

Potrivit precizărilor făcute de către maiorul Mihai Soare, șeful Operațiilor și instrucției de la Brigada1 Mecanizată, militarii din unitățile subordonate acestei structuri s-au instruit intens în vederea planificării și executării acestei activități încă din luna ianuarie a acestui an, desfășurând în acest sens o serie de exerciții de tip MAPEX, DMX, STX.
Planificat și desfășurat pe două etape, Argedava 18 a avut obiective clar stabilite pentru fiecare dintre acestea. În prima parte, care a avut loc în perioada 18-25 iunie, au fost executate exerciții de tip LFX, obiectivul urmărit fiind acela de evaluare a forțelor Batalionului114 Tancuri și pe cele ale Batalionului 113 Artilerie. Batalionul 114 Tancuri a fost evaluat printr-un LFX de tip pluton, iar Batalionul 113 Artilerie prin trageri de apreciere. A doua parte a constat în evaluarea Batalionului Rezervă Națională de Forțe constituit pe scheletul Batalionului 2 Infanterie ,,Călugăreni”, augmentat cu structuri din Batalionul 495 Parașutiști și din Batalionul 113 Artilerie. Obiectivul urmărit a fost evaluarea comandamentului și forțelor brigăzii în planificarea și ducerea acțiunilor militare. Batalionul Rezervă Națională a fost evaluat prin exerciții de nivel companie.În etapa propriu-zisă, de derularea a acțiunilor militare, a avut loc o adevărată demonstrație de forță în care au fost implicați aproximativ 500 de militari și tehnică de luptă.
Militarii au luat cu asalt poligonul Babadag, transformat într-un adevărat câmp de luptă și au acționat conform scenariului stabilit ce a avut un caracter semi fictiv ce prevedea că pe fondul unor tensiuni existente în S-E Europei, statul Maliția a declanșat ofensiva împotriva statului Rolandia. Inamicul a pătruns în fâșia de ofensivă a Diviziei 2. Brigada1Infanterie ,,Argedava” a executat un contraatac pentru refacerea liniei dinaintea apărării. Acționând conform scenariului stabilit, ostilitățile au fost deschise de tirul de artilerie al aruncătoarelor de 120mm. La adăpostul acestora, trupele de infanterie îmbarcate pe transportoare au executat foc asupra liniilor inamicului. Nimicirea definitivă a acestuia s-a realizat prin debarcarea militarilor aflați în vehiculele de luptă și trecerea acestora la asaltul final. Coordonarea eficientă, derularea rapidă a operațiunilor și focul precis executat asupra obiectivelor stabilite au reprezentat coordonatele esențiale ale cadrului acțional și au condus către o reușită sigură.
Un adevărat spectacol de sunet și lumină, Argedava18 a fost un examen al competenței profesionale ce a avut ,,o finalitate maximă, după câțiva ani în care nu s-au mai executat astfel de trageri de luptă”, a afirmat locțiitorul comandantului Brigăzii 1 Mecanizate, colonelul Sever Zanc.
Din dorința de a nu mă hazarda în aprecieri și de a realiza ,,o sondare cât mai realistă a câmpului de lupt㔠(Camil Petrescu), am încercat să aflu câteva impresii de la cei care s-au aflat în plină ofensivă. Primul meu interlocutor a fost locotenentul Alexandru Grigore, comandant companie la Batalionul 2 Infanterie,,Călugăreni”. În opinia dumnealui, Argedava 18 a fost un exercițiu complex, ce a reprezentat un bun prilej de testare a nivelului de instruire atins,iar reușita lui s-a datorat ,,unei foarte bune coordonări a forțelor implicate, îndeplinirii misiunilor de foc primite,toate acestea cumulate cu respectarea măsurilor de siguranță existente în poligon care au de fapt prioritate”.
Totodată, LFXul executat în poligonul Babadag a fost ,, o experiență unică, benefică din punct de vedere profesional, dar și un bun prilej de a-mi cunoaște subordonații,stând chiar în mijlocul lor.”,,Acest exercițiu mi-a oferit ocazia să constat cu mândrie și cu bucurie faptul că oamenii pe care îi am în subordine dețin performanțele,capacitățile și capabilitățile necesare desfășurării unor acțiuni de luptă, inclusiv în mod integrat, în colaborare cu alte forțe participante (artilerie,tancuri, comunicații).
Și pentru plutonierul-major Marius Movilă, comandant piesă 2 în cadrul Plutonului aruncătoare de 82 mm ,,exercițiul a fost o încununare a eforturilor depuse în cazarmă”. După cum mi-a mărturisit ,,aveam nevoie de un astfel de exercițiu de tip întrunit în care structurile participante au avut ocazia de a se cunoaște mai bine și de a-și armoniza acțiunile în vederea îndeplinirii misiunilor primite”. Conform spuselor plutonierului-major Movilă, activitatea în sine a însemnat,,menținerea standardelor de instruire și de pregătire ale militarilor pe care îi conduc și chiar depășirea acestora”.
Pentru că în compania dumnealui se află și tineri aflați la început de carieră, plutonierul-major Movilă consideră că Argedava 18 a însemnat pentru cei nou încadrați ,,ocazia perfectă de a pune teoria în practică și de a vedea în ce constă o luptă reală. Din punct de vedere profesional, un exercițiu de o asemenea amploare este un mare câștig pentru un tânăr care are astfel prilejul de a dobândi foarte multe cunoștințe,dar și de a se evalua în mod corect.” La toate acestea,s-au mai adăugat ,,spiritul de sacrificiu, responsabilitatea,implicarea și determinarea, fără de care orice acțiune de acest fel ar fi fost sortită eșecului.”
Văzută prin prisma locțiitorului Brigăzii 1 Mecanizate, colonelul Sever Zanc, Argedava 18 a fost ,, un exercițiu deosebit de complex care anul acesta s-a axat în mod deosebit pe determinarea nivelului de operaționalizare atins de Batalionul Rezerva Națională de Forțe și, în același timp, pe executarea activităților specifice planurilor de instrucție ale Batalionului de tancuri și ale Batalionului 113Artilerie. Pentru Batalionul Rezerva  Națională de Forțe am mai executat exerciții complexe finalizate cu trageri de luptă de nivel companie.
În același timp, o subunitate de sprijin din cadrul Batalionului113 Artilerie a executat trageri cu secția, cu aruncătorul de 120mm și cu cel de 9mm. (…)Antrenamentele efectuate până la momentul executării exerciții lor cu trageri de luptă au făcut ca militarii, comenzile, îndeosebi coordonarea, conducerea de către comandantul de companie să ducă la îndeplinirea obiectivelor propuse. Din punctul meu de vedere, finalitatea lui a fost maximă. Reușita unei astfel de acțiuni este dată de un cumul de factori. Pregătirea profesională solidă și experiența de lucru dobândită, atât în țară, cât și în teatrele de operații sunt printre cei mai importanți și își spun întotdeauna cuvântul”..

 

Eveniment „Vulturii Carpaților”, pe urmele lui Allexandrru Macedon În Baza Militară Aeriană Kandahar activitatea este per petuă. Militarii se rotesc în patrule, se pregătesc pentru o nouă misiune sau se află la odihnă. Este, astfel, un cerc în care ne rotim în ritm alert și în care fiecare dintre noi are un rol important. Nu se pune problema să nu executăm zilnic sarcinile spe cifice misiunilor pe care le avem de îndeplinit conform pla nificării, la aceeași intensitate ca în primele zile de la pre luarea ariei de responsabilitate în cadrul efortului comun NATO „Resolute Support”, chiar dacă temperaturile ating 45-47 de grade Celsius..

Repere în cotidian Eroii nu mor niciodată! Peste 330.000 de militari români și-au pierdut via ța în urma Primului Război Mondial, iar aproximativ 76.000 au rămas invalizi. Acestora li se adau gă victimele din rândul populației civile, răpuse de boli, foamete sau executate de trupele de ocu pație.
La 87 de ani de când Regele Carol al II-lea și prim-ministrul Nicolae Iorga au inaugurat Cimitirul Eroilor de la Buzău, pe 13 mai 2018, în anul Cen tenarului Marii Uniri, Primăria Buzău și Divizia 2 Infanterie „Getica” au organizat reinaugurarea celui mai mare cimitir al eroilor din România, unde sunt înhumați aproape 10.000 de eroi din opt țări.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț