Nr. 41 din 12 mai 2019
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de Statul Major al Forţelor Terestre

Repere în cotidian

Ziua Forțelor Terestre

Daniela DUMITRAȘCU

fiecare an, la 23 aprilie, se sărbătorește Ziua Forțelor Terestre - categorie de forțe a Armatei României al cărei patron spiritual și ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință. Cu acest prilej, au fost organizate în garnizoanele din teatrele de operații, dar și în cele din țară diverse manifestări.
În garnizoanele din țară s-au desfășurat ceremonii militare de omagiere a jertfelor înaintașilor și de evocare a tradițiilor de luptă ale unităților, precum și adunări festive, simpozioane, evocări, expoziții de carte și fotografie, ziua porților deschise, competiții sportive și aplicativ-militare.

Seria manifestărilor dedicate Zilei Forțelor Terestre au culminat cu Adunarea festivă ce s-a desfășurat la sediul Statului Major al Forțelor Terestre din București unde a avut loc o ceremonie militară impresionantă, dedicată împlinirii a 160 de ani de la înființarea acestei categorii de forțe, la care au participat ministrul Apărării Naționale, Gabriel-Beniamin Leș și șeful statului major al Apărării, general Nicolae Ciucă. La eveniment au mai luat parte Mihai-Dan Chirică, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Andrei Ignat, secretar de stat pentru armamente, Preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, generali, amirali, ofițeri.
În cadrul acestei activități conduse de către șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Ovidiu Liviu Uifăleanu a avut loc decorarea Drapelului de Luptă al Statului Major al Forțelor Terestre cu Ordinul ,,Virtutea Militară în grad de Ofițer”.
În decretul de conferire a Ordinului ,,Virtutea Militară în grad de Ofițer cu însemn pentru militari, de pace, semnat de președintele țării Klaus Johannis, este menționată aprecierea „pentru importantele merite în organizarea și coordonarea participării unităților din subordine la misiunile executate sub mandatul unor organisme sau coaliții internaționale la care România este parte, precum și pentru organizarea, coordonarea și conducerea activităților de reorganizare structurală, transformare și modernizare a marilor unități și unități din subordine”. De asemenea, cu acest prilej, familiei generalului Sorin Ioan i-a fost conferită Emblema de Onoare a Forțelor Terestre. Generalul Sorin Ioan a fost o personalitate militară de excepție a acestei categorii de forțe, care s-a aflat la comanda Forțelor Terestre Române în perioada 2004 - 2006 și 2012 - 2013.
A urmat apoi un moment de reculegere, tot un fel de celebrare, însă una mută, în care cuvintele au devenit gânduri pioase și rugăciuni înălțate la cer pentru cei care au făcut jertfa supremă pentru țară.
În continuare, alocuțiunile rostite despre importanța și sem­nificația profundă a acestei zile au sporit solemnitatea momentului.
În mesajul său, adresat militarilor din Forțele Terestre, ministrul Apărării Naționale, Gabriel-Beniamin Leș, a afirmat: „Suntem cu gândul, în această zi importantă, la militarii noștri din teatrele de operații, dintre care cei mai mulți sunt camarazi de-ai dumneavoastră, din Forțele Terestre. Urmărim cu atenție și optimism starea celor doi răniți transferați la Spitalul militar Landstuhl din Germania, precum și a celor rămași în Baza militară din Kandahar și suntem cu gândul alături de familiile acestora și a tuturor militarilor aflați în misiuni și operații externe, departe de casă, pe timpul celei mai mari sărbători creștine, Sfintele Paști”.
În ceea ce privește contextual actual de securitate, ministrul Leș a afirmat că România are obligația să continue și să intensifice eforturile naționale pe dimensiunea de apărare și securitate, în calitatea sa de stat membru al NATO și UE, iar ,,Forțele Terestre trebuie să dispună, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, de capabilități și sisteme modern, flexibile și eficiente, interoperabile cu cele ale altor state aliate.
La rândul său, șeful Statului Major al Apărării, general Nicolae-Ionel Ciucă, el însuși fost șef al Statului Major al Forțelor Terestre, în anul 2014, a spus: „Sărbătorirea Zilei Forțelor Terestre are loc în contextul împlinirii a 70 de ani de la înființarea NATO și la 15 ani de când țara noastră a devenit membră a acesteia. Realizarea acestui deziderat nu ar fi fost posibilă fără contribuția substanțială a militarilor Forțelor Terestre Române care, începând cu semnarea de către România a Parteneriatului pentru Pace, în anul 1994, au desfășurat numeroase misiuni în Balcanii de Vest, în Afganistan și Irak și au executat activități de instruire, împreună cu structurile similare din armatele țărilor membre NATO sau partenere. Mediul de securitate actual este unul foarte dinamic, iar natura noilor provocări de securitate a impus parcurgerea unui amplu proces de transformare și de aliniere la cerințele comune aliate, la cele ale fenomenului militar contemporan și la schimbările mediului geo-strategic.Transformarea Forțelor Terestre Române, pe deplin sincronizată cu cea a întregii Armate Române, dar și a Alianței, face ca astăzi, această categorie de forțe să fie în măsură să execute întreaga gamă de operații terestre și aeropurtate, independent și întrunit sau combinat, în compunerea forțelor naționale și multinaționale. Continuarea acestui proces de transformare și modernizare va trebui să implice, pe lângă alocarea resurselor materiale și achiziția de tehnică și echipamente noi, precum și schimbarea unor mentalități”.
Realizând un arc peste timp, acum, la 160 de ani de existență, această categorie de forțe ,,se prezintă ca un organism în plin proces de transformare, cu mari unități și unități militare afirmate NATO, capabile să răspundă nevoilor naționale de securitate și, alături de aliați, să desfășoare o gamă tot mai diversificată de misiuni în plan internațional pentru combaterea noilor amenințări la adresa păcii și securității. Toate acestea constituie o dovadă elocventă a rolului important pe care forțele terestre îl au în slujirea intereselor țării, a idealurilor de libertate și dreptate ale intereselor poporului român”, au fost cuvintele adresate în încheiere de general-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu, șeful Statului Major al Forțelor Tereste.

 

cap de pagina

Eveniment Platinum Eagle 19.1 În perioada 12 - 21 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag, județul Tulcea, s-a desfășurat modulul de pregătire „Platinum Eagle-19.1”, o secvență în cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force -19 (BSRF-19). BSRF este un exercițiu anual, condus de Comandamentul Forțelor Infanteriei Marine Americane dislocat în Europa și Africa, care se desfășoară în zona Mării Negre, în Balcani și în regiunea Caucazului. Activitatea are drept scop creșterea nivelului de interoperabilitate, prin antrenarea în comun a militarilor, în vederea participării la operații de menținere a păcii și de contrainsurgență.

Repere în cotidian Femeia, eterna poveste În mii și mii de ani, lumea a slăvit femeia, așa cum este ea. Copilă, adolescentă rebelă, mamă dedicată, bunică - izvor de înțelepciune, soră - prieten bun, amică - umăr pentru plâns. Zeiță - aducătoare de lucruri bune, dar și pedepsitoare a relelor, Gorgonă împietritoare, Oracol, vasală și vestală, atotstăpânitoare și suflet supus, dar, mai presus de toate, Maică Precistă a lui Dumnezeu, făuritoare de OM.


 


COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului și a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal și nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleț