Nr. 38 din 20 august 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Repere în cotidian


Schimbarea comenzii Forţelor Terestre Române

Colonel Ion PAPALEŢ

ineri, 4 august, în cadrul unei ceremonii la care au participat ministrul Apărării, şeful Statului Major General şi comandanţi de mari unităţi, generalul de brigadă Ovidiu Uifăleanu a preluat comanda Statului Major al Forţelor Terestre.

Acesta a fost numit, în anul 2006, comandant al Batalionului 812 Infanterie „Şoimii Carpaţilor” cu care a participat la misiunea ISAF din Afganistan, în anul 2007. A fost înaintat în gradul de general de brigadă în 2014, pe când avea doar 45 de ani. Din martie 2014, Ovidiu Uifăleanu a preluat comanda Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan”. În septembrie 2015, generalul de brigadă a fost numit la comanda Comandamentului Multinaţional al Diviziei de Sud-Est, acesta având în palmares şi o misiune NATO în Bosnia-Herţegovina.
Ovidiu Uifăleanu a absolvit Liceul Militar „Mihai Viteazul”, după care a urmat Şcoala militară de ofiţeri activi de tancuri şi auto „Mihai Viteazul” din Piteşti, Academia de Înalte Studii Militare şi cursul postuniversitar de Operaţii în sprijinul păcii. Pe lângă studiile efectuate în ţară, a absolvit cursul de Politică şi concepte NATO în Germania, cursul privind Legislaţia conflictelor armate în Turcia şi Colegiul de război al trupelor de uscat din SUA.
Tot pe 4 august, în cadrul unui ceremonial desfăşurat la Buzău, generalul de brigadă Vlad Gheorghiţă, comandat al Centrului Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Statul Major al Forţelor Terestre, a preluat funcţia de comandant al Diviziei 2 Infanterie „Getica”.
Ca urmare a ieşirilor la pensie, au mai fost numiţi la conducerea unor structuri sau mari unităţi următorii: generalul de brigadă ing. Teodor Incicaş, şef al Direcţiei audit intern, a preluat funcţia de locţiitor pentru resurse al şefului Statului Major General; generalul de brigadă ing. Ionel Loţan, locţiitor pentru resurse al şefului Statului Major din Statul Major al Forţelor Terestre, a fost numit în funcţia de locţiitor al şefului Departamentului pentru Armamente; generalul de brigadă Valentin Becheru, şef al Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Statul Major General, a luat în primire funcţia de comandant al Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii; generalul de brigadă Daniel Petrescu, comandant al Brigăzii Multinaţionale din Divizia 2 Infanterie „Getica”, a Statului Major al Forţelor Terestre, a preluat funcţia de comandant al Comandamentului Multinaţional al Divizie de Sud-Est din Statul Major al Forţelor Terestre; generalul de flotilă aeriană Vasile Toader, locţiitor al Comandamentului Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, din Statul Major General, a fost numit în funcţia de locţiitor pentru Operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major General; colonelul Iulian Berdilă, comandant al Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan”, din Divizia 4 Infanterie „Gemina”, a preluat funcţia de şef al Direcţiei planificare strategică din Statul Major General; colonelul Anton Popescu, locţiitor al comandantului la Centrul Naţional Militar de Comandă din Statul Major General, a luat în primire funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei operaţii din Statul Major General; colonelul Ilian Daniliuc, locţiitor al şefului Direcţiei operaţii din Statul Major General, a fost numit în funcţia de şef al Direcţiei operaţii din Statul Major General; colonelul ing. Nicolae Maria Zamfirescu, locţiitor al şefului Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Statul Major General, a preluat funcţia de şef al Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Statul Major General; colonelul ing. Constantin Negrea, locţiitor al şefului Direcţiei logistice din Statul Major General, a luat în primire funcţia de şef al Direcţiei logistice din Statul Major General; comandorul George Spiridonescu, locţiitor al şefului Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General, a preluat funcţia de şef al Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General; colonelul Adrian Vasiliu, şef Serviciu mobilizare, recrutare şi selecţie la Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General, a fost numit pe funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General; colonelul Mircea Gologan, locţiitor al şefului Direcţiei planificare strategică din Statul Major General, a luat în primire funcţia de comandant al Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan” din Divizia 4 Infanterie „Gemina”; colonelul Marian Mazilu, şef al Serviciului coordonare structuri subordante nemijlocit Statului Major General, a fost numit pe funcţia de locţiitor pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Terestre; colonelul Cătălin Ticulescu, comandant al Unităţii de Integrare a Forţelor NATO din Statul Major al Forţelor Terestre, a preluat funcţia de comandant al Centrului Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Statul Major al Forţelor Terestre; comandorul Cristian Bogdan, şef Serviciu strategie şi planificare strategică la Direcţia planificare strategică a Statului Major General, a fost numit locţiitor al şefului Direcţie planificare strategică la acelaşi Stat Major; colonelul Cristian Dan, locţiitor al comandantului Brigăzii Multinaţionale din Divizia 2 Infanterie „Getica”, a preluat funcţia de comandant al acestei brigăzi.”

 

cap de pagina

În linia întâi Jurnal de cazarmă: Cronica unei zile de instrucţie Joi, 6 aprilie, a fost ziua în care foştii mei colegi din cadrul Companiei Comunicaţii şi Informatică, alături de militarii Companiei Apărare CBRN şi Companiei Sprijin, din cadrul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, au executat trageri de luptă cu armamentul din dotare, în Poligonul „Coada Izvorului”. De altfel, o zi obişnuită, planificată şi prinsă în Planul cu principalele activităţi ale unităţii, dar nu şi pentru mine care am vrut să scot în evidenţă ceva interesant surprins într-un stop-cadru de instrucţie, ajutat de noile mele arme non-combat, un reportofon şi o cameră foto destul de performantă. Ultimele detalii, ce au caracter de accesorii, explică şi de ce am folosit, chiar de la început, sintagma „foştii mei colegi”. .

Eveniment Faţă în faţă cu agenţi chimici de război La sediul Centrului de Cercetare Știinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie a avut loc joi, 16 martie, o prezentare a capabilităţilor laboratoarelor acestei structuri şi a modului de implicare a specialiştilor în activitatea de reachback (expertiză, suport ştiinţific şi operaţional) în sprijinul NATO, pe linie CBRN.
Programul a cuprins şi un exerciţiu tactic al specialiştilor militari care au demonstrat capabilităţile mobile de sprijin ale Centrului, puse la dispoziţia NATO, prin intermediul grupului JCBRN CoE (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence).

Repere în cotidian Coeziunea cercetaşilor creionează coordonate rectangulareSubunităţile de cercetare din Brigada 1 Mecanizată „Argedava” au participat, în perioada 27.02 -10.03.2017, la instruirea practică din tabăra de munte, organizată în zona Dihamul militar, din Masivul Bucegi.
Programul zilei de instrucţie s-a desfăşurat pe durata a 10 ore, iar caracterul acesteia a fost de tip „flexibil-integrator”. Instrucţia s-a executat plecând de la simplu la complex, iar gradul de dificultate a temelor şi exerciţiilor, precum şi efortul depus de către militari au crescut progresiv. Nivelul maxim a fost atins, în ultimele două zile de tabără, pe timpul marşului tactic, atunci când au fost parcurşi 60 de kilometri în numai două zile.COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal şi nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleţ