Nr. 37 din 25 aprilie 2017
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

În linia întâi


Schimbarea comenzii Forţelor Terestre Române

Colonel Ion PAPALEŢ

eneralul-maior Marius Harabagiu a preluat pe data de 3 aprilie a.c., comanda Statului Major al Forţelor Terestre de la generalul-locotenent Dumitru Scarlat, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul SMFT, în prezenţa ministrului Apărării naţionale, Gabriel Leş, a secretarului de stat pentru Politica de Apărare şi Planificare, Mircea Duşa, şi a şefului Statului Major General, general Nicolae Ciucă.

La eveniment, în cadrul căruia s-a desfăşurat activitatea de predare-primire a comenzii şi a Drapelului de Luptă al Forţelor Terestre, au fost invitaţi şefii statelor majore ale forţelor aeriene şi navale, ataşaţii militari acreditaţi în România şi personal militar şi civil din Statul Major al Forţelor Terestre.
Generalul-locotenent Dumitru Scarlat, care îşi va continua activitatea ca reprezentant militar al României la NATO şi Uniunea Europeană, a spus că obiectivele principale ale echipei de conducere a SMFT, în perioada în care a asigurat comanda categoriei de forţe, au fost: grija pentru oameni, înzestrarea, operaţionalizarea structurilor, exerciţiile multinaţionale şi executarea misiunilor din teatrele de operaţii.
Generalul-maior Marius Harabagiu a declarat că preia comanda Forţelor Terestre Române într-o perioadă de ample transformări şi modernizări, cu obiective şi misiuni foarte clare, atât pe termen scurt, dar şi pe termen mediu şi lung. „Doi la sută din PIB înseamnă şi pentru Statul Major al Forţelor Terestre o alocare financiară consistentă, ce impune o abordare pragmatică a execuţiei bugetare, având rolul de a asigura înlocuirea tehnicii vechi de luptă, echiparea efectivelor cu noua ţinută combat, crearea unor condiţii de muncă decente, în scopul modernizării şi asigurării forţelor terestre cu capabilităţi şi capacităţi ce pot răspunde provocărilor mediului de securitate din secolul XXI”, a declarat noul şef al SMFT.
Ministrul Gabriel Leş i-a mulţumit generalului-locotenent Dumitru Scarlat pentru activitatea depusă şi a apreciat că în noua misiune pe care o va îndeplini la NATO şi UE va reprezenta ţara la cel mai înalt nivel.
,,Domnule general Marius Harabagiu, aţi demonstrat perseverenţă şi determinare în exercitarea actului de comandă, ultima poziţie fiind definitorie pentru Armata României, aceea de comandant al Comandamentului Forţelor Întrunite. Aţi condus şi planificat exerciţiile naţionale şi misiunile noastre în teatrele de operaţii şi aţi adus oamenii acasă, în siguranţă. Vă asigur de sprijinul meu şi al conducerii ministerului, de deschidere şi dialog în activitatea pe care o veţi desfăşura”, a afirmat ministrul Leş.
Generalul-maior Marius Harabagiu a absolvit Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Şcoala Militară de Ofiţeri de Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul” - arma tancuri, Academia de Înalte Studii Militare - Facultatea Interarme, Cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale în cadrul Colegiului Naţional de Apărare, Cursul pentru generali şi ambasadori în cadrul Colegiului de Apărare de la Roma şi Comandamentului NATO din Bruxelles.
După absolvirea şcolii militare, a fost numit comandant pluton tancuri, ulterior, îndeplinind funcţii în unităţi de aceeaşi armă. A fost şef de stat major la Divizia 1 Infanterie „Dacica”, comandantul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, şeful Direcţiei Instrucţie şi Doctrină din Statul Major General şi comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite. De asemenea, a executat misiuni în afara teritoriului statului român în Afganistan, Etiopia-Eritreea şi SUA.”

 

cap de pagina

În linia întâi Jurnal de cazarmă: Cronica unei zile de instrucţie Joi, 6 aprilie, a fost ziua în care foştii mei colegi din cadrul Companiei Comunicaţii şi Informatică, alături de militarii Companiei Apărare CBRN şi Companiei Sprijin, din cadrul Brigăzii 1 Mecanizate „Argedava”, au executat trageri de luptă cu armamentul din dotare, în Poligonul „Coada Izvorului”. De altfel, o zi obişnuită, planificată şi prinsă în Planul cu principalele activităţi ale unităţii, dar nu şi pentru mine care am vrut să scot în evidenţă ceva interesant surprins într-un stop-cadru de instrucţie, ajutat de noile mele arme non-combat, un reportofon şi o cameră foto destul de performantă. Ultimele detalii, ce au caracter de accesorii, explică şi de ce am folosit, chiar de la început, sintagma „foştii mei colegi”. .

Eveniment Faţă în faţă cu agenţi chimici de război La sediul Centrului de Cercetare Știinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie a avut loc joi, 16 martie, o prezentare a capabilităţilor laboratoarelor acestei structuri şi a modului de implicare a specialiştilor în activitatea de reachback (expertiză, suport ştiinţific şi operaţional) în sprijinul NATO, pe linie CBRN.
Programul a cuprins şi un exerciţiu tactic al specialiştilor militari care au demonstrat capabilităţile mobile de sprijin ale Centrului, puse la dispoziţia NATO, prin intermediul grupului JCBRN CoE (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence).

Repere în cotidian Coeziunea cercetaşilor creionează coordonate rectangulareSubunităţile de cercetare din Brigada 1 Mecanizată „Argedava” au participat, în perioada 27.02 -10.03.2017, la instruirea practică din tabăra de munte, organizată în zona Dihamul militar, din Masivul Bucegi.
Programul zilei de instrucţie s-a desfăşurat pe durata a 10 ore, iar caracterul acesteia a fost de tip „flexibil-integrator”. Instrucţia s-a executat plecând de la simplu la complex, iar gradul de dificultate a temelor şi exerciţiilor, precum şi efortul depus de către militari au crescut progresiv. Nivelul maxim a fost atins, în ultimele două zile de tabără, pe timpul marşului tactic, atunci când au fost parcurşi 60 de kilometri în numai două zile.COPYRIGHT:
este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal şi nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.
Web design ltc Ion Papaleţ