Nr. 36 din 27 iunie 2016
GALERIA FOTO A "CURIERULUI ARMATEI"

Publicaţie bilunară editată de comandamentul Brigăzii 1 Mecanizate "Argedava"

Repere în cotidian

Curaj, tenacitate, profesionalism!
După aproape un secol de existenţă...

Cristina FRATU

18 august 2015 se împlinesc 100 de ani de la înfiinţarea Armatei 1 de operaţii prin Ordinul nr. 37 din 16 august 1916 al Marelui Cartier General român, în care era stipulat faptul că „începând din ziua de 18 August toate trupele şi serviciile prevăzute prin lucrările Ipotezei Z, vor trece sub ordinele superioare ale Comandamentului Armatei 1”. În perioada cuprinsă între august 1916 şi mai 1918, Armata 1 de operaţii avea în compunere Corpul 1 Armată Teritorial, Diviziile 11, 12, 13 Infanterie şi Detaşamentul Olt-Lotru. La comandă se afla generalul de divizie Ioan Culcer. Evoluţia acesteia şi a comandamentului ei a înregistrat mai multe etape distincte de organizare şi funcţionare, fiecare dintre ele fiind încununate de glorioase tradiţii de luptă şi realizări. După ce a participat la acţiunile militare ale armatei române din a doua jumătate a anului 1916 şi s-a reorganizat în spatele frontului stabilizat la porţile Moldovei, Armata 1 a înscris pagini nemuritoare în epopeea apărării naţionale din vara fierbinte a anului 1917, prin bătăliile de la Mărăşeşti şi Muncel, prin obţinerea celei mai mari şi mai însemnate victorii a forţelor române din timpul Primului Război Mondial.

Sistem de evacuare a răniţilor
din medii contaminate CBR şi TIC

Maistru militar cls. III Monica DEACU

cest sistem, SERCONT pe numele lui, a fost dezvoltat pornind de la misiunile Armatei României în teatrele de operaţii şi pericolele cu care se pot confrunta militarii noştri. Este un concept 100% românesc, gândit şi proiectat în curtea Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie de către maiorul dr.ing. Ciprian Său, şef laborator Echipamente de Protecţie CBRN.

Va asigura evacuarea răniţilor din medii contaminate cu agenţi chimici, biologici şi radioactivi sau cu compuşi toxici industriali şi izolarea lor temporară faţă de mediul din care au fost extraşi, permiţând astfel menţinerea lor, pentru o perioadă limitată de timp, în acest mediu în care li se pot acorda măsurile de prim ajutor şi cantitatea de aer curat necesară prin sistemele de filtrare şi buteliile de oxigen de care dispune sistemul. Ideea acestui proiect a apărut în 2012, la cererea Statului Major al Forţelor Terestre care este şi principalul beneficiar.

Comandanţi ai Armatei I, momente de glorie şi onoare

Plutonier Radu SĂCĂREAŢ

istoria popoarelor există momente de răscruce, când acestea îşi încredinţează soarta în puterea braţelor ostaşilor. Un astfel de moment îl reprezintă anul 1916, an în care România a intrat în război. În luna august a aceluiaşi an, se naşte Armata I, mai exact, pe 18 august, când se înfiinţează Armata I de operaţii, cu comandamentul dislocat în localul Şcolii de Artilerie, Geniu şi Marină din garnizoana Bucureşti, care, ulterior, va fi mutat la Craiova. Acestei armate i s-a hărăzit să aibă parte de onoarea de a lupta pentru împlinirea idealurilor românilor. Sângele ostaşilor săi a consfinţit botezul focului primit în bătăliile din defileul Jiului, dar şi de la Mărăşeşti. Dintotdeauna armata română a fost condusă de comandanţi destoinici, care au făcut faţă cerinţelor care, în timp de război, şi-au îndeplinit misiunile de luptă încredinţate. Datoria noastră este să cinstim memoria eroilor Armatei I care, animaţi de înalte idealuri patriotice, au fost în permanenţă gata să zdrobească pe cine a îndrăznit să ne calce scumpul nostru pământ, în care se odihnesc atâţia martiri şi eroi ai neamului nostru.

Un erou al neamului românesc este generalul de origine gorjeană Ioan Culcer, care a condus armata română în timpulPrimului Război Mondial şi care a fost chiar ministru în primul guvern Averescu (ianuarie-martie 1918).
Ioan Culcer s-a născut la 29 iulie 1853 la Târgu-Jiu, fiind al patrulea fiu al doctorului Dimitrie Culcer şi al Anicăi Otetelişanu. A ales cariera militară încă de tânăr, ca absolvent al Şcolii Militare şi locotenent în Războiul de Independenţă. După războiul din 1877-1878 îşi va continua studiile la Şcoala Politehnică din Paris şi Şcoala de Aplicaţie de la Fontainbleau. A promovat fiecare grad militar şi funcţie până la cea de inspector general al Armatei Române. În timpul Primului Război Mondial, el va fi numit la comanda Armatei I. Încă din 1914, fusese unul dintre cei care militaseră pentru neutralitate, deoarece cunoştea situaţia dezastruoasă a armatei, slab echipată şi înarmată, dar cu toate acestea, stătuse totdeauna departe de patimile politice. Până şi participarea noastră la război fusese văzută diferit de generalul gorjean, el militând pentru o ofensivă în sud şi o joncţiune cu grecii şi englezii, cu o apărare pe Carpaţi, până la marele moment. Concepţia sa militară nu a fost însuşită, dar s-a văzut că nu greşise când anticipase că România nu putea lupta pe două fronturi, cu doar 600.000 de soldaţi. După război, a fost senator într-o legislatură şi preşedinte al Asociaţiei Generale a Ofiţerilor în Rezervă. A murit în septembrie 1928.

Puncte de vedereUn element înaintat al forţelor NATO în România România s-a angajat să contribuie la consolidarea structurii de forţe ale NATO prin stabilirea şi punerea la dispoziţia Alianţei a unui comandament de nivel divizie, care va oferi opţiuni suplimentare pentru conducerea misiunilor specifice în zona sudică a flancului estic aliat. Calendarul de implementare a acestui proiect prevede atingerea capacităţii operaţionale iniţiale în 2016 şi a celei complete în anul 2018.

Kaki 100%Bucuria vine din gesturi simple „Echipajul 6! Petcu? Prezent! Bărbulescu? Prezent! Nedelcu? Prezent! În câteva momente ne vom îmbarca şi vom porni spre satul Hakim Jan! Fiţi cu ochii în patru!” Aşa a început o nouă misiune de patrulare pentru Compania ll Eagles. Căpitanul Săndel Ştefan, aflat la a cincea mi­siune într-un teatru de operaţii, se asigură că totul va decurge conform planului. Toţi oamenii sunt prezenţi şi ştiu ce au de făcut. Misiunea este aparte: vor merge în­tr-un sat unde vor ajuta copiii. Vor încerca să le aducă zâmbetul, cu câteva surprize.

Oameni şi pasiuni Ideea acestui material a pornit de la cele câteva căşti militare pe care le-am observat expuse pe un raft în biroul locotenent-colonelului Adrian Negoiţă, şeful instrucţiei
şi educaţiei din Baza de Instruire pentru Vânători de Munte „Bucegi”. L-am întrebat despre ele şi mi-a răspuns că este o veche pasiune a sa de a colecţiona căşti militare şi că, în total, până în prezent, deţine 58 de exemplare. Aşa am aflat că, de curând, s-au împlinit 100 de ani de la apariţia primei căşti militare moderne. L-am rugat să ne povestească despre colecţia sa şi să ne împărtă
şească şi câteva lucruri despre apariţia acestui articol nelipsit, de-a lungul vremii, din echipamentul de instrucţie al oricărui militar.
Un moment în goana generaţiilor6aprilie a fost o zi pe care am dedicat-o în întregime investigaţiei jurnalistice pe terenul, mai mult sau mai puţin frământat, al învăţământului militar. Motivele unui astfel de demers au fost la început subiective, fiind un domeniu pe care nu prea l-am încercat în ultima vreme. Şi nu pentru că zona nu ar fi prezentat interes, dar am considerat că un LFX în desfăşurare este mult mai spectaculos, lăsând astfel pe un plan secund tot ceea ce a ţinut de activitatea didactică din sistemul militar. Însă, după o analiză cu caracter introspectiv, finalizată cu o mea culpa demnă de toată lauda, mi-am modificat atitudinea vis-a-vis de fenomenul pedagogic şi am părăsit aria egocentrică a subiectivismului. Mi-am stabilit astfel ţinte clare şi precise, necesare şi suficiente elaborării unor concluzii obiective despre tot ceea ce este specific activităţii din spatele catedrei

In memoriam

Dumnezeu să-i aibă în pază şi să-i ţină pe toţi cei căzuţi pe front în armura de aur pe care o poartă eroii!

Eroii Diviziei 1 Infanterie ,,Dacica” căzuţi pe altarul datoriei

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT: este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei.
OPINIILE ŞI PĂRERILE
exprimate în articolele publicate sub semnătura autorilor au caracter strict personal şi nu angajează în vreun fel răspunderea EDITORULUI sau a REDACŢIEI.

Web design ltc Ion Papaleţ